انتخاب دکتر مصطفی بیژنی به عنوان پرستار نمونه کشوری در میان اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری ایران

پیام تبریک

انتخاب دکتر مصطفی بیژنی به عنوان پرستار نمونه کشوری در میان اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری ایران

دکتر مصطفی بیژنی به عنوان پرستار نمونه کشوری در میان اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری ایران انتخاب شدند.

1401/09/08

آرشیو
آرشیو
نظرسنجی
آرشیو
آمار کرونا

1401/04/10

کل مبتلایان
32208
بهبود یافته
31711
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
100496
تست PCR
80251
کل بستری ها
5769
واکسن دز اول
161770
واکسن دز دوم
146128
واکسن دز سوم
74484
جمع واکسیناسیون
382382
آرشیو