سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی

سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی

مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری

شماره داخلی: 388
تلفن: 07153318075
ایمیل: parisasabet244@yahoo.com

دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري در زمستان 1391 با مديريت سركار خانم زهرا مرادی رسماً شروع به كار نمود. اين دفتر به منظور دستيابي به اهداف زیر:

 • توسعه فلسفه های نوین در حیطه های آموزش پزشکی
 • توانمندسازی اعضاء هیأت علمی در حیطه آموزش علوم پزشکی منطبق بر استانداردهای موجود
 • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی براساس نیازهای جامعه
 • سازماندهی، هدایت، نظارت و انجام پژوهش های مرتبط با آموزش پزشکی
 • سازماندهی، هدایت، نظارت و اجرای ارزشیابی آموزشی (درونداد- فرآیند- برونداد)

با بهره گيري از كارشناس و صاحب نظران آموزش پزشكي و مشاركت اعضاي هيأت علمي دانشكده نقش هاي زير را تاكنون ايفا نموده است :

 1. ارائه خدمات مشاوره و كارشناسي براي بازنگري و طراحي برنامه هاي درسي به گونه اي كه با نيازهاي جامعه و وظايف حرفه اي فراگيران تناسب داشته باشد
 2. ارتقاي دانش، نگرش و مهارت هاي اساتيد در زمينه ي تدريس، ارزشيابي و پژوهش
 3. سنجش و ارزشيابي عملكرد اساتيد دانشكده درچهار چوب وظايف و اختيارات قانوني
 4. ارزشیابی دانشکده پرستاری و تهیه جدول گانت موارد نیازمند ارتقا در سه سال آینده  
 5. مديريت فرآيندها و برنامه هاي ارزشيابي استاندارد سازي و اعتبار بخشي در گروه هاي آموزشي دانشكده و ارائه خدمات مشاوره اي مربوطه
 6. تهیه کتابچه طرح درس و طرح دوره رشته پرستاری دانشکده پرستاری بر اساس فرمت EDC دانشگاه علوم پزشکی
 7. برگزاری دوره ای کارگاههای آموزشی جهت دانشجویان دانشکده به منظور افزایش مهارتهای بالینی دانشجویان
 8. برگزاری ژورنال کلاب توسط اساتید دانشکده
 9. برگزاری کارگاه آموزشی برای اساتید دانشکده

در ساختار اين دفتر كميته هاي ارزشيابي آموزشي ،آموزش مهارت باليني، استعدادهاي درخشان، آموزش اساتيد، برنامه ريزي درسي، پژوهش در آموزش و كميته دانشجويي در نظر گرفته شده است.

برنامه های در حال اجرا این واحد شامل موارد زیر می باشد:

 1. تهیه کتابچه طرح درس برای سایر رشته های دانشکده از جمله هوشبری ، اتاق عمل،کاردانی فوریت و کارشناسی ناپیوسته فوریت
 2. تهیه طرح درس بالینی برای رشته های مختلف دانشکده بر اساس بخشهای مختلف بیمارستانی و واحدهای درسی ارائه شده  و گردآوری آنها به شکل کتابچه
 3. برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف برای دانشجویان و اساتید بر اساس نیازسنجی های انجام شده
 4. راه اندازی کمیته های مختلف در راستای هرچه بهتر انجام دادن وظایف واحد EDO

در آذرماه سال 1400 سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی مسئولیت این واحد را بر عهده گرفتند.

رزومه

شرح وظایف مدیر دفتر توسعه آموزش:

  • نظارت بر انجام ارزشیابی اساتید و پایش ارزشیابی در هر ترم تحصیلی
  • ارائه گزارش پایش ارزشیابی به ریاست دانشکده / اداره نظارت بر ارزشیابی دانشگاه / EDC  دانشگاه در هر ترم تحصیلی
  • ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده در خصوص عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده
  • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
  • نظارت بر اجرای فعالیتهای آموزش مجازی در دانشکده
  • برنامه ریزی در زمینه توانمندسازی و حمایت از اجرای برنامه های نوآورانه 
  • نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی
  • توانمندسازی اعضاء هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی ( بر اساس اولویت های آموزشی دانشکده و دانشگاه)
  • حمایت از اجرای طرحهای پژوهش در آموزش
  • ارائه گزارش عملکرد به ریاست دانشکده، معاون آموزشی و EDC دانشگاه در هر ترم تحصیلی
  • همکاری با EDO سایر دانشکده ها و تبادل تجربیات
  • شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده

تحصیلات

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: