لیست اخبار صفحه :1
ابلاغ جناب آقای دکتر مصطفی بیژنی رئیس دانشکده پرستاری به عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی و دانشجویی
ابلاغ

ابلاغ جناب آقای دکتر مصطفی بیژنی رئیس دانشکده پرستاری به عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی و دانشجویی

دکتر مصطفی بیژنی رئیس دانشکده پرستاری، به عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی و دانشجویی منصوب شدند.

انتصاب سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی فسا
انتصاب

انتصاب سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی فسا

دکترمحمدکاظم وکیل رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا در حکمی دکتر مصطفی بیژنی عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس دانشکده پرستاری را با خفظ سمت بعنوان سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه منصوب نمود.

حضور اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری فسا در نشست آموزشی تحلیلی فعالان فرهنگی سیاسی دانشگاه ها
نشست آموزشی تحلیلی

حضور اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری فسا در نشست آموزشی تحلیلی فعالان فرهنگی سیاسی دانشگاه ها

نشست دو روزه آموزشی تحلیلی فعالان فرهنگی سیاسی دانشگاه ها، با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: