• 1400/12/01
  • - تعداد بازدید: 565
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

تاریخچه دانشکده پرستاری

تاریخچه دانشکده پرستاری در شهرستان فسا

در سال 1354 اولین آموزشگاه پرستاری فسا، زیر نظر وزارت بهداری با هدف پذیرش مقطع کاردانی پرستاری تاسیس شد.

در سال 1364 آموزشگاه پرستاری، در دانشکده علوم پزشکی فسا ادغام و به آموزشکده پرستاری تبدیل شد و به پذیرش دانشجوی پرستاری در مقطع کاردانی ادامه داد.

طبق مفاد صورتجلسه های شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1366 مقطع کاردانی پرستاری به کارشناسی پرستاری ارتقاء یافت.

در سال 1386 راهبرد ارتقاء دانشکده پزشکی فسا به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی فسا تحقق یافت.

طبق رای صادره در دویست و دوازدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه ها در مرداد ماه سال 1390 با تاسیس دانشکده پرستاری فسا موافقت گردید.

با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از مهر ماه 1395 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی در این دانشکده آغاز شد .

 

 این دانشکده در رشته های کارشناسی پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی و کارشناسی ارشد پرستاری فعالیت می نمود. پس از موافقت معاونت آموزشی دانشگاه از  خردادماه 1400، رشته های کارشناسی اتاق عمل و هوشبری از زیرمجموعه این دانشکده جدا شده و به دانشکده پیراپزشکی انتقال یافتند.

  دانشکده پرستاری در حال حاضر  دارای رشته های زیر می باشد:

  • کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی
  • کارشناسی پرستاری
  • کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

این دانشکده مجهز به مرکز آموزش مهارت های بالینی پرستاری جهت ارائه آموزش کلیه رویه های بالینی ویژه دانشجویان مختلف پرستاری و فوریت های پزشکی می باشد.

اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری در تدریس  دروس نظری، عملی، کارآموزی  پرستاری و فوریت های پزشکی فعالیت دارند.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: