لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه مدیران اورژانس پیش بیمارستانی و گروه آموزشی فوریت های پزشکی با موضوع تعاملات حوزۀ آموزش و پژوهش در اورژانس پیش بیمارستانی
گزارش جلسه

برگزاری جلسه مدیران اورژانس پیش بیمارستانی و گروه آموزشی فوریت های پزشکی با موضوع تعاملات حوزۀ آموزش و پژوهش در اورژانس پیش بیمارستانی

برگزاری جلسه مدیران اورژانس پیش بیمارستانی و گروه آموزشی فوریت های پزشکی با موضوع تعاملات حوزۀ آموزش و پژوهش در اورژانس پیش بیمارستانی در محل دانشکده پرستاری و با حضور مدیرگروه فوریت های پزشکی و کارشناس آموزشی گروه در تاریخ 1402/12/9 ساعت 10:30 الی 12 برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی انواع زخم ها، بخیه و مراقبت های مربوطه
کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی انواع زخم ها، بخیه و مراقبت های مربوطه

کارگاه آموزشی انواع زخم ها، بخیه و مراقبت های مربوطه جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی ورودی۱۴۰۱، در مرکز آموزش مهارت های بالینی بیمارستان ولی عصر(عج) در تاریخ سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/1 به مدت سه ساعت برگزارگردید

انتصاب جناب آقای عرفان پورشهری، دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه به عنوان عضو شورای سیاستگذاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی کشور
انتصاب

انتصاب جناب آقای عرفان پورشهری، دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه به عنوان عضو شورای سیاستگذاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی کشور

جناب آقای عرفان پورشهری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی و دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان عضو شورای سیاستگذاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی کشور منصوب شدند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: