سرکار خانم رقیه فیروزیان

سرکار خانم رقیه فیروزیان

تلفن: 07153318075
ایمیل: firoozianelahe@gmail.com

 شرح وظایف مسئول مرکز مهارت های بالینی:

 • تهیه و آماده کردن وسایل کمک آموزشی جهت استفادۀ استادان،مربیان و دانشجویان در کلاس های تئوری( مولاژ، دستگاه فشار خون و....)
 • هماهنگی با گروههای مختلف پرستاری و فوریتها  در رنامه ریزی  آموزشی
 • کمک در آماده کردن مرکز  و همچنین کمک به مربیان جهت انجام برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به صورت آسکی
 • اختصاص وقت به دانشجویان جهت تمرین در مرکز  و نظارت و راهنمایی آنان در هنگام تمرین و تأیید برگه تمرین آنان بعد از اتمام کار
 • در اختیار قرار دادن  وسایل مربوط به اندازه گیری فشارخون  جهت دانشجویان  پرستاری با ارائه کارت دانشجویی
 • سفارش قطعات ووسایل مصرفی مورد نیاز در مرکز
 • آماده سازی و چک کردن دستگاههای  مرکز در شروع و پایان هر ترم (ساکشن،چراغ معاینه و.....)
 • تهیه و وسایل جدید جهت آموزش بهتر دانشجویان (دستگاه فشار خون مچی و بازویی دیجیتالی........)
 • اجرای مقررات استفاده از  مرکز  در راستای بهینه سازی امور آموزشی
 • ارائه گزارش کار ماهیانه مرکز به معاون آموزشی
 • همکاری در تهیه و تحویل برخی وسایل مورد نیاز دانشجویان در فیلدهای بالینی
 • همکاری در انتقال وسایل مورد نیاز به غرفه های دانشکده به مناسبتهای مختلف از قبیل روز دانشگاه،هفته سلامت،هفته مشاغل و........

تحصیلات

کارشناسی ارشد روان پرستاری

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: