برگزاری کارگاه عملی آموزش تفسیر نوار قلب مبتنی بر سناریو بالینی

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه عملی آموزش تفسیر نوار قلب مبتنی بر سناریو بالینی

کارگاه تفسیر نوار قلب با تدریس دکتر بیژنی برای دانشجویان پرستاری ورودی 98 برگزار شد.

1401/02/29

آرشیو
آرشیو
نظرسنجی
آرشیو
آمار کرونا

1401/01/31

کل مبتلایان
32077
بهبود یافته
31293
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
0
تست PCR
79175
کل بستری ها
5711
واکسن دز اول
161388
واکسن دز دوم
145384
واکسن دز سوم
73562
جمع واکسیناسیون
380334
آرشیو