• 1401/07/11 - 20:08
  • - تعداد بازدید: 114
  • - تعداد بازدیدکننده: 102
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
برگزاری جلسه معارفه

جلسه معارفه مسئولین دانشکده پرستاری با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی 1401

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی با حضور ریاست و معاونت دانشکده پرستاری برگزار شد.

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی 1401 با حضور ریاست و معاونت دانشکده پرستاری در تاریخ دوشنبه 11 مهر 1401 از ساعت 11 الی 12 در محل اتاق ریاست دانشکده پرستاری برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر مصطفی بیژنی، رئیس دانشکده پرستاری  ضمن معرفی رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشجویان را به فعالیت، پویایی، سرعت عمل همکاری، اخلاق محوری و تمرکز بر ارتقاء دانش، تفکر پژوهش و ... تشویق نمودند. بعد از آن سرکار خانم ثابت، معاون دانشکده پرستاری  دانشجویان را با رئوس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری داخلی- جراحی مصوب هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی پزشکی مورخ 3/11/  1400 و آیین نامه تحصیلات تکمیلی دانشکده آشنا نمودند. در انتها نیز هر یک از  دانشجویان خود را معرفی و در مورد مهارت و علائق خود صحبت نمودند.

  • گروه خبری : گروه های محتوا,اخبار,اخبار تصویری
  • کد خبر : 6957
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: