• 1402/06/15 - 15:43
  • - تعداد بازدید: 55
  • - تعداد بازدیدکننده: 52
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
برگزاری جلسات کمیته نظارت بر آموزش بالینی

جلسات کمیته نظارت بر آموزش بالینی با حضور دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی 1400 و 1401 برگزار شد.

جلسات کمیته نظارت بر آموزش بالینی به مدت 3 جلسه و با حضور دانشجویان برگزار شد

جلسات کمیته نظارت بر آموزش بالینی با هدف بررسی چالش های کارآموزی نیمسال دوم 1401 و ارائه راهکار، به مدت 3 جلسه متناوب و با حضور مدیرگروه پرستاری، کارشناس بالینی و نمایندگان دانشجویان کارشناسی پرسناری ورودی 1400 و 1401 برگزار شد.

  • گروه خبری : گروه های محتوا,اخبار,اخبار تصویری
  • کد خبر : 9594
کلمات کلیدی
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: