• 1401/08/01 - 19:22
  • - تعداد بازدید: 143
  • - تعداد بازدیدکننده: 139
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
برگزاری جلسه هم اندیشی

برگزاری جلسه هم اندیشی با مدیر خدمات پرستاری، سوپروایز آموزشی و سرپرستاران بخش های درمانی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) با موضوع بررسی وضعیت دانشجویان کارورز پرستاری

جلسه هم اندیشی با مدیر خدمات پرستاری، سوپروایز آموزشی و سرپرستاران بخش های درمانی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) با موضوع بررسی وضعیت دانشجویان کارورز پرستاری در تاریخ اول آبان ماه 1401 از ساعت 11 الی 12 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان حضرت ولیعصر برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتربیژنی ضمن قدردانی از همکاری مسئولین پرستاری بیمارستان با دانشکده پرستاری، توضیحاتی را  در خصوص قوانین حاکم بر روند کارورزی دانشکده پرستاری و مسائل دانشجویان کارورز  ارائه نمودند. پس از آن سرکار خانم آبادی مدیرگروه پرستاری، آیین نامه کاروزی دانشکده پرستاری را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را به منظور اداره بهتر دانشجویان کارورز، به سرپرستاران ارائه نمودند.
  • گروه خبری : گروه های محتوا,اخبار,اخبار تصویری
  • کد خبر : 7040
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: