• 1402/12/10 - 22:27
 • - تعداد بازدید: 204
 • - تعداد بازدیدکننده: 199
 • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
گزارش جلسه

برگزاری جلسه مدیران اورژانس پیش بیمارستانی و گروه آموزشی فوریت های پزشکی با موضوع تعاملات حوزۀ آموزش و پژوهش در اورژانس پیش بیمارستانی

برگزاری جلسه مدیران اورژانس پیش بیمارستانی و گروه آموزشی فوریت های پزشکی با موضوع تعاملات حوزۀ آموزش و پژوهش در اورژانس پیش بیمارستانی در محل دانشکده پرستاری و با حضور مدیرگروه فوریت های پزشکی و کارشناس آموزشی گروه در تاریخ 1402/12/9 ساعت 10:30 الی 12 برگزار گردید.

برگزاری جلسه مدیران اورژانس پیش بیمارستانی و گروه آموزشی فوریت های پزشکی با موضوع تعاملات حوزۀ آموزش و پژوهش در اورژانس پیش بیمارستانی در محل دانشکده پرستاری و با حضور مدیرگروه فوریت های پزشکی و کارشناس آموزش گروه در تاریخ 1402/12/9 ساعت 10:30 الی 12در اتاق ریاست دانشکده پرستاری برگزار گردید. در این جلسه جهت بهبود کیفیت آموزش بالین دانشجویان و کارکنان فوریت های پزشکی موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

 • بهره گیری از کارکنان با تجربه و متخصص اورژانس پیش بیمارستانی در حوزۀ آموزش های بالینی دانشجویان
 • برنامه ریزی هدفمند جهت استفاده بهینه از ظرفیت دانشجویان کارورز در اورژانس پیش بیمارستانی جهت بهبود نیروی انسانی و بهره وری بهتر آموزش
 • شرکت دانشجویان رشته فوریت های پزشکی  درکارگاه های مهارتی وکلاس های آموزش اورژانس پیش بیمارستانی
 • تامین وسایل و تجهیزات و بهبود زیرساخت بالینی جهت دانشجویان کارآموز و  کارورز رشته فوریت های پزشکی در محیط بالین
 • افزایش تعداد پایگاه های آموزشی اورژانس پیش بیمارستانی
 • به اشتراک گذاری تجربیات و دانش حوزه های دانشگاهی و اورژانس پیش بیمارستانی

 

 • گروه خبری : گروه های محتوا,اخبار,اخبار تصویری
 • کد خبر : 10794
کلمات کلیدی
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: