• 1402/11/25 - 11:00
  • - تعداد بازدید: 266
  • - تعداد بازدیدکننده: 261
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
انتصاب

انتصاب جناب آقای عرفان پورشهری، دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه به عنوان عضو شورای سیاستگذاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی کشور

جناب آقای عرفان پورشهری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی و دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان عضو شورای سیاستگذاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی کشور منصوب شدند.

دکتر پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در حکمی آقای عرفان پورشهری دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا را بعنوان عضو شورای سیاستگذاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی کشور منصوب کرد. این انتصاب ارزشمند را به ایشان و دانشکده پرستاری فسا تبریک عرض می نماییم.

  • گروه خبری : گروه های محتوا,اخبار,اخبار تصویری
  • کد خبر : 10630
کلمات کلیدی
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: