• 1401/01/23
  • - تعداد بازدید: 326
  • زمان مطالعه : 5 دقیقه

پرسش های متداول


1-شناسنامه دروس مختلف در کدام قسمت سایت بارگذاری شده است؟

پس از ورود به سایت دانشکده، در منوبالا، معاونت ها و معاونت آموزشی را انتخاب نمایید، سپس گروه آموزشی مورد نظر خود را انتخاب و در پنل سمت راست خود می توانید شناسنامه درس را مشاهده نمایید.

 

2-فرمت خام شناسنامه درس در کجای سایت بارگذاری شده است؟

پس از ورود به سایت دانشکده، در منو بالا گزینه دفتر توسعه آموزش را انتخاب نمایید و سپس بر روی قسمت فرم ها و آیین نامه ها کلیک کنید.

 

3- روند ارسال فرایندهای جشنواره شهید مطهری چگونه است؟

بر اساس دستورالعمل سالیانه جشنواره در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده و EDC دانشگاه قابل دسترسی است.

 

4- مراحل تهیه محتوای مجازی و روند آن چگونه است؟

ابتدا درخواست متقاضی درگروه آموزشی مربوطه مطرح و بعد از تایید مدیر گروه به دفتر توسعه آموزش دانشکده ارائه می گردد. در ادامه پاورپوینت محتوا بر اساس فرمت استاندارد قطب الکترونیک توسط اساتید مربوط تدوین و سپس سایر مراحل طی هماهنگی با دفتر توسعه آموزش دانشکده انجام می گیرد.

 

5- برای دسترسی به فرم های مخصوص پایان نامه و فرم خام پروپوزال و پایان نامه به کدام قسمت باید مراجعه نمود؟

پس از ورود به سایت دانشکده، در منوبالا، معاونت ها و معاونت آموزشی را انتخاب نمایید، سپس گزینه تحصیلات تکمیلی را انتخاب و از قسمت فرم ها و آیین نامه ها، فایل مورد نظر خود را انتخاب و دانلود نمایید.

 

6-شرایط اخذ درس بصورت معرفی به استاد چیست؟
چنانچه دانشجو نتواند از دروس نظری نمره قبولی را علی رغم شرکت در آزمون کسب نماید به شرط دارا بودن معدل کل حداقل ۱۲ و ثبت کلیه نمرات آن نیم سال ضمن طرح در شورای آموزشی دانشکده حداکثر برای دو درس درخواست اخذ به صورت معرفی به استاد نماید.

نکته : تعداد واحد درس معرفی به استاد در سقف واحدهای آن نیمسال محاسبه می شود و دانشجو ملزم به رعایت سقف واحد می باشد .

 

7-در صورتی که دانشجو به شرط اخذ یک درس فارغ التحصیل شود و قبلا این درس را اخذ نکرده باشد چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

با تایید شورای آموزشی دانشکده مشروط به اینکه معدل کل دانشجو حداقل ۱۶ باشد می تواند آن درس را به صورت معرفی به استاد اخد نمایند .

 

8- آیا اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز است؟

در صورت ضرورت اخذ حداکثر ۵ واحد درسی با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درسی، همراه با کاراموزی در عرصه بلا مانع می باشد.

 

9-چند درس می توان حذف اضطراری ( نهایی ) کرد؟

فقط یکی از درسهای نظری یا عملی، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.

نکته : حذف نهایی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی نمی شود.

 

10- حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟

-هر دانشجو در هر نیمسال حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی می تواند اخذ نماید. در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحددرسی را انتخاب کند .

-در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است.

-در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر ۲۴ واحد درسی باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را انتخاب نماید.

 

11- حداقل نمره قبولی در هر درس چند است؟

حداقل نمره قبولی درهر درس نظری و آزمایشگاهی ۱۰ و کارآموزی و کارآموزی در عرصه ۱۲ می باشد.

 

12- مدت مرخصی زایمان دانشجویان چقدر است؟

دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند از دو نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

 

13- نحوه محاسبه میانگین نمرات چگونه است؟

برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب میشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم میشود.

 

14-در چه صورتی ثبت نام مشروط می شود؟

میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی درعرصه حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد.

 

15-  دانشجو تا چند ترم می تواند مشروط شود؟

درصورتی که میانگین نمرات دانشجو در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب، کمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله ای از دورهکه باشد، از ادامه تحصیل محروم میشود.

 

16- حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه نمره ای است؟

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد ۱۲ می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از ۱۲  گذرانده است باید مجدداً بگذراند.

 

17- نحوه ثبت نام و عضویت دانشجو در سایت استعداد درخشان  چگونه است؟

دانشجویی که دارای معدل کل بالای ۱۷ می باشد در سایت هم آوا قسمت استعداد درخشان بر اساس بند مربوط  به آیین نامه استعداد درخشان درخواست عضویت می نماید  و پس از بارگذاری مدارک در سایت جهت تایید به کارشناس مربوطه مراجعه نماید .

 

 

 

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: