• 1401/01/28
  • - تعداد بازدید: 343
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی دانشکده پرستاری

یک فرد خدمتگزار در جمهوری اسلامی باید:

در کار او صداقت ، در نگاه او محبت و حیا ، در اندیشه او خیرخواهی، در رفتار او شادابی، در سکوت او دقت، در تلاش او اخلاص و جدیت باشد. 

 امام خمینی (ره)

 

رسالت دانشکده ای که ما افتخار خدمتگزاری در آن را داریم، آموزش و پرورش افرادی شایسته و کارآمد است که با برخورداری از صلاحیت های حرفه ای و انسانی برای حفظ، ارتقاء ‌و بازیافت سلامت مردم عزیز کشور و همه ی انسانهای نیازمند قبول مسئولیت کرده و ایفای نقش می کنند. ما خود را متعهد به تحقق این رسالت و در بالاترین درجه ی آن می دانیم و از خدای متعال توفیق انجام وظیفه و خدمتگزاری را به نحو احسن و اکمل مسئلت می نمائیم.

 

ما معتقدیم که همواره در محضر خداوند هستیم و خداوند ناظر بر همه ی اعمال ماست.

 

به استناد آیه ی "ولقد کرمنا بنی آدم" خود را متعهد می دانیم که در همه حال شان، شخصیت و کرامت انسانی تمام اقشار جامعه را حفظ نموده و اخلاق اسلامی را در همه ی محیط ها جاری سازیم.

 

ما قسط و عدالت را ارکان اصلی در روابط کاری و آموزشی خود می دانیم.

 

ما خود را متعهد می دانیم که در چارچوب ضوابط، قوانین و آیین نامه های سازمانی و کشوری عمل نماییم.

 

در محیط مقدس دانشگاه با پوشش آراسته برگرفته از فرهنگ اسلامی ظاهر شده و در جهت نشر این فرهنگ و مبارزه با تهاجم فرهنگ بیگانه تلاش می کنیم.

 

ما نسبت به اصول رازداری و صیانت از حقوق استاد، همکار، و دانشجو متعهد هستیم.

 

ما با درک تعهد و مسئولیت خود در قبال دانشگاه، تمام تلاش خود را در جهت علم‌ آموزی، پژوهشگری، و مسئولیت پذیری اجتماعی (حفظ اموال دانشگاه و محیط زیست، مشارکت در امور خیریه و ...) به کار می گیریم.

 

ما از هر شائبه ای مبنی بر سرقت علمی، ادبی، سوء رفتار و ... دوری می جوییم.

 

ما مســئولیت تمام تصمیمات و اقــدامات خــود را برعهــده گرفتــه و خود را نسبت بــه مــردم و مراجــع ذیصــلاح پاسخ گو می دانیم.

 

صبر و متانت در رسیدگی به نیازهای مراجعین را توفیق الهی و مسئولیت انسانی خود می دانیم.

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: