دکتر مصطفی بیژنی

دکتر مصطفی بیژنی

رئیس دانشکده پرستاری

شماره داخلی: 422
تلفن: 07153318075
ایمیل: bizhani_mostafa@yahoo.com

رزومه

شرح وظایف ریاست: 

 1. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریاست دانشگاه ابلاغ میشود
 2. اهتمام به ایجاد زمینه های مناسب برای پیشرفت تحصیلی و رشد استعدادهای دانشجویان از طریق مدیریت و سازمان دهی مؤثر منابع انسانی و مادی دانشکده 
 3. ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری – مالی ، فرهنگی دانشکده
 4. نظارت بر حسن اجرای وظائف آموزشی ، پژوهشی و اجرائی اعضای هیئت علمی 
 5. ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدها و بخش های تابع دانشکده 
 6. ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدها و بخش های تابع دانشکده
 7. برآورد و پیشنهاد بودجه سالیانه
 8. نظارت بر کار شوراها یا کمیته های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ...... دانشکده 
 9. ارزیابی عملکرد ساالنه واحدهای مختلف و مجموعه ی دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه 
 10. بررسی صالحیت و ارزیابی عملکرد معاونان و مدیران تحت امر در دانشکده و اظهار نظر در باره آنان

 

تحصیلات

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

سوابق اجرایی

سوابق و افتخارات بالین:

 • ده سال سابقه کار بالینی در اورژانس های بیمارستان و اورژانس پیش بیمارستانی، بخش مراقبت های ویژه قلبی   
 • مسول اموزش مرکز فوریتهای پزشکی به مدت دو سال
 • کسب بیش از 50 لوح تقدیر و سپاس از وزیر بهداشت ، ریاست سازمان نظام پرستاری ،  ریاست دانشگاه ،  معاونت درمان ، معاونت آموزشی ، ریاست مرکز فوریتهای پزشکی. ریاست بیمارستان. مترون بیمارستان . مدیر بیمارستان
 • پرستار نمونه کشوری در سال 91
 • عضو نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا در چهار دوره چهارساله .
 • مسئول اموزش نظام پرستاری فسا در چهار دوره چهار ساله

سوابق هیئت علمی و مدیریتی ، آموزشی و پژوهشی:

 • ریاست دانشکده پرستاری
 • معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری
 • معاون آموزش بالینی دانشکده پرستاری
 • مدیر مرکز آموزش مهارتی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • استاد نمونه دانشکده پرستاری در سه دوره 1391، 1392 و  سال  1399
 • نماینده تام الاختیار معاونت آموزش دانشگاه در طرح نوروزی 1400
 • پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 97
 • مسئول شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فسا از سال 1397 تاکنون
 • کسب رتبه برتر و دانشجوی ممتاز دکترای پرستاری  در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • عضو هیت علمی در کمیته نشریات دانشجویی  از سال 97 تاکنون
 • عضو کمیته اخلاق در پژوهش
 • عضو شورای پژوهشی و آموزشی دانشگاه
 • عضو انجمن پرستاری قلب ایران

تالیفات:  

 • تالیف 14 جلد کتاب تخصصی در زمینه پرستاری. عنواین کتاب های تالیفی عبارتند از :

1-پرستاری در قلب و عروق 2- پرستاری در اختلالات اب و الکترولیت  3- پرستاری در بیماری های مغز و اعصاب  4- پرستاری در فشارخون مبتنی بر گایدلاین های بالینی  5- پرستاری در اورژانس های محیطی و بلایا مبتنی بر گایدلاین های بالینی  6- تدابیر پرستاری در پروسیجرهای تشخیصی . 7- اقدام پژوهشی و کاربرد آن در علوم سلامت 8- آموزش نوار قلب 9- پورت فولیو و کاربرد آن در ارزشیابی  10-کتاب پرستاری در جراحی قلب ( در دست تألیف) 11- کدهای اخلاقی در مراقبت پرستاری  12- چالش های پرستاری و  نظام سلامت در پاندمی کووید-19  13- کتاب مراقبت در پیوند  14- پرستاری در ارتوپدی ( در حال چاپ )

 • مدیر مسئول و سر دبیر نشریه  علمی- آموزشی مراقبت پرستاری در بالین
 • مدیر مسئول و سردبیر نشریه علمی-آموزشی احیای قلبی ریوی

مقالات :

 • تعداد 35 مقاله در مجلات علمی پژوهشی
 • تعداد 38 مقاله در اسکوپوس
 • تعداد 16 مقاله در پاب مد
 • تعداد 26 مقاله درWeb of sciences/ ISI.
 • طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه قابلیت های حرفه ای پرستاران تریاژ(  مقاله آن در مجله فاخر BMC Nursing )  منتشر شده است
 • طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه تامل بر عملکرد بالینی در دانشجویان پرستاری (BMC Nursing) منتشر شده است.

 پایان نامه :

 • استاد راهنمای 17 پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری و پزشکی عمومی
 • همکاری با سایر دانشکده های پرستاری (علوم پزشکی یزد و البرز) به عنوان استاد مشاور پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: