• 1400/12/01
 • - تعداد بازدید: 316
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه

برنامه راهبردی دانشکده پرستاری

برنامه راهبردی دانشکده پرستاری

دانشکده پرستاری فسا متعهد به انجام هر گونه تلاشی در جهت توسعه علوم پرستاری می باشد. برای دستیابی به توسعه علمی مهمترین سرمایه نیروهای انسانی هستند و دانشکده پرستاری خود را متعهد می داند که محیطی فراهم کند تا در آن نیروهای انسانی اعم از نیروهای آموزش دهنده- آموزش گیرنده و سایر کارکنان قدرت رهبری امور را کسب نموده و احساس بالندگی کنند. دانشکده پرستاری خود را ملزم به برقراری ارتباط سازمانی با مراکز علمی دولتی، خصوصی ملی و بین المللی می داند تا از طریق تبادل تجارب با پیشرفت های علمی و نیازهای جامعه هماهنگ گردد. دانشکده پرستاری در تصمیم گیری های مرتبط با سلامت جامعه نقش فعال ایفا کرده و می کوشد با هماهنگ سازی آموزش ها و خدمات، نیازها و رضایت مددجویان و آحاد جامعه را جلب نماید.

نقاط قوت و فرصت ها:

 1. سابقه طولانی مدت دانشکده
 2. وجود چارت سازمانی با تعداد مناسب
 3. امکان دسترسی به شبکه اینترنت با سرعت و حجم مناسب
 4. وجود شوراهای تخصصی ( آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی) در دانشکده
 5. دسترسی تمام وقت به اعضای هیأت علمی
 6. تجهیزمرکز مهارت های بالینی با امکانات به روز
 7. بازنگری و به روز رسانی ادواری برنامه های آموزشی دوره ها و رشته های موجود با توجه به ضوابط،استانداردها و برنامه های آموزشی کشوری
 8. وجود وسایل کمک آموزشی و سمعی بصری در سطح مطلوب
 9. به روز بودن ابزار کمک آموزشی
 10. طراحی اتاق کامپیوتر و اینترنت جهت دانشکده (تحصیلات تکمیلی)
 11. درگیر کردن دانشجویان در کارهای علمی، مدیریتی و تحقیقاتی
 12. استفاده از کادر سرباز هیئت علمی و طرح نیروی انسانی جهت رفع نیاز آموزشی کوتاه مدت
 13. برگزاری ژورنال کلاب در دانشکده
 14. ارتقاء مرتبه علمی و مقطع تحصیلی اکثر اعضای هیئت علمی دانشکده
 15. موفقیت دانش آموختگان دانشکده در مقاطع تحصیلی بالاتر

نقاط ضعف و تهدیدها:

 1. عدم تناسب محتوای دروس با محیط بالینی
 2. عدم معرفی منابع مناسب و کاربردی از طرف وزارت
 3. عدم تمایل دانشجویان پسر به واحد نظری و عملی و صرف انرژی مضاعف
 4. عدم وجود سیستم برقراری ارتباط بعد از دانش آموختگی و ارزشیابی کیفیت آموزش
 5. عدم همکاری پرسنل بالینی به علل متعدد
 6. عدم فرصت جهت تقویت مهارت های آموزش اعضای هیئت علمی و آشنا ساختن آنها به فناوری های جدید به علل حجم کار زیاد، درگیر شدن در امور متعدد و عدم امکان استفاده از کارگاه ها و دوره های آموزشی
 7. عدم وجود سیستم ارزشیابی مناسب رضایت شغلی اعضای هیئت علمی
 8. نبودن ردیف مربوطه بر اساس نیاز دانشکده
 9. اطلاع ناکافی اعضای هیئت علمی و دانشجویان نسبت به برنامه توسعه ملی کشور
 10. کمبود امکانات شهری به منظور برگزاری گردهمایی
 11. نارضایتی دانشجویان به علت برنامه ریزی فشرده به علت کمبود فضای بالینی و مربیان کم تجربه

برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دانشکده:

برنامه کوتاه مدت:

 • تدوین سیاست تشویق اساتید در راستای توسعه آموزش مجازی
 • انجام ارزیابی درونی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی
 • برگزاری کارگاه های توانمند سازی مربیان بالینی حق التدریس
 • پیگیری پذیرش دانشجو در مقا طع کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی
 • راه اندازی کتابخانه مستقل دانشکده پرستاری
 • سالن کنفرانس اختصاصی جهت دانشکده پرستاری
 • توسعه فعالیت های انجمن علمی، دانشجویی در حیطه پژوهشی

     برنامه میان مدت:

 • ایجاد فرصت های مطالعاتی جهت اعضا هیئت علمی و آموزشی
 • توسعه همکاری های فرابخشی و بین بخشی با دانشگاه های معتبر
 • پیگیری پذیرش دانشجو در مقا طع کارشناسی ارشد پرستاری اطفال، اورژانس، مراقبت های ویژه و سالمندی
 • پیگیری پذیرش دانشجو در مقا طع کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل و هوشبری
 • جذب هیات علمی شایسته بر اساس نیاز

       برنامه بلند مدت:

 • پیگیری پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پرستاری
 • افزایش فضای فیزیکی دانشکده (پیگیری ساخت ساختمان اختصاصی دانشکده پرستاری)

 

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: