دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

برنامه های استراتژیک دانشکده

چشم انداز

دانشکده پرستاری فسا متعهد به انجام هر گونه تلاشی در جهت توسعه علوم پرستاری می باشد. برای دستیابی به توسعه علمی مهمترین سرمایه نیروهای انسانی هستند و دانشکده پرستاری خود را متعهد می داند که محیطی فراهم کند تا در آن نیروهای انسانی اعم از نیروهای آموزش دهنده- آموزش گیرنده و سایر کارکنان احساس بالندگی کنند. دانشکده پرستاری خود را ملزم به برقراری ارتباط سازمانی با مراکز علمی دولتی، خصوصی ملی و بین المللی می داند تا از طریق تبادل تجارب با پیشرفتهای علمی و نیازهای جامعه هماهنگ گردد. دانشکده پرستاری در تصمیم گیری های مرتبط با سلامت جامعه نقش فعال ایفا کرده و می کوشد با هماهنگ سازی آموزشها، خدمات و نیازها رضایت مددجویان و آحاد جامعه را جلب نماید.

نقاط قوت و فرصت ها:

 1. سابقه طولانی مدت دانشکده
 2. وجود چارت سازمانی با تعداد مناسب
 3. امکان دسترسی به شبکه اینترنت با سرعت و حجم مناسب
 4. وجو شوراهای تخصصی ( آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی)  در دانشکده
 5. دسترسی تمام وقت به اعضای هیأت علمی
 6. تجهیز skill lab با امکانات به روز
 7. بازنگری و به روز رسانی ادواری برنامه های آموزشی دوره ها و رشته های موجود با توجه به ضوابط –استانداردها- و برنامه های آموزشی کشوری
 8. وجود وسایل کمک آموزشی و سمعی بصری در سطح مطلوب
 9. به روز بودن ابزار کمک آموزشی
 10. طراحی اتاق کامپیوتر و اینترنت جهت دانشکده(تحصیلت تکمیلی)
 11. درگیر کرد دانشجویان در کارهای تحقیقاتی
 12. استفاده از کادر سرباز هیئت علمی و طرح جهت رفع نیاز آموزشی کوتاه مدت
 13. برگزاری ژورنال کلاب در دانشکده ( روش های آموزش پروسیجرهای بالینی)
 14. ارتقاء مرتبه علمی و مقطع تحصیلی اکثر اعضای هیئت علمی دانشکده
 15. موفقیت دانش آموختگان دانشکده در مقاطع تحصیلی بالاتر تحصیلی

نقاط ضعف و تهدیدها:

 1. عدم تناسب محتوای دروس با محیط بالینی
 2. عدم معرفی منابع مناسب و کاربردی از طرف وزارت
 3. عدم تمایل دانشجویان پسر به واحد تئوری و عملی و صرف انرژی مضاعف
 4. عدم وجود سیستم برقراری ارتباط بعد از فارغ التحصیلی و ارزشیابی کیفیت آموزش
 5. عدم همکاری پرسنل بالینی به علل متعدد
 6. عدم فرصت جهت تقویت مهارت های آموزش اعضای هیئت علمی و آشنا ساختن آنها به فناوری های جدید به علل درگیر شدن در امور متعدد و عدم امکان استفاده از کارگاه ها و دوره های آموزشی
 7. عدم وجود سیستم ارزشیابی مناسب رضایت شغلی اعضای هیئت علمی
 8. نبودن ردیف مربوطه بر اساس نیاز دانشکده
 9. اطلاع ناکافی اعضای هیئت علمی و دانشجویان نسبت به برنامه توسعه ملی کشور
 10. کمبود امکانات شهری به منظور برگزاری گردهمایی
 11. نارضایتی دانشجویان به علت برنامه ریزی فشرده به علت کمبود فضای بالینی و مربیان کم تجربه

برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دانشکده:

برنامه کوتاه مدت:

 • پیگیری پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، مراقبت های ویژه و سالمندی
 • راه اندازی رشته کارشناسی مامایی
 • راه اندازی کتابخانه مستقل دانشکده پرستاری
 • سالن کنفرانس اختصاصی جهت دانشکده پرستاری
 • مجزا کردن کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری

برنامه میان مدت:

 • ایجاد فرصت های مطالعاتی جهت اعضا هیئت علمی و آموزشی
 • تشکیل و فعالسازی تیم پرستاری مبتنی بر شواهد
 • توسعه همکاری های فرابخشی و بین بخشی با دانشگاه های معتبر

برنامه بلند مدت:

 • افزایش فضای فیزیکی دانشکده