دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی مدیریت و اعضا

مرکز پراتیک پرستاری

مرکز پراتیک پرستاری مرکز آموزش مهارت هاي باليني اين مرکز يکي از واحدهاي حوزه معاونت آموزشي دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی فسا مي باشد. مسئول پراتیک دانشکده: سرکار خانم سعیده جعفرزاده مقدمه: يکي از رسالت هاي مهم دانشکده پرستاري تربيت نيروي انساني متخصص و کارآمد مي ...

برنامه های استراتژیک دانشکده پرستاری

برنامه های استراتژیک دانشکده پرستاری چشم انداز دانشکده پرستاری فسا متعهد به انجام هر گونه تلاشی در جهت توسعه علوم پرستاری می باشد. برای دستیابی به توسعه علمی مهمترین سرمایه نیروهای انسانی هستند و دانشکده پرستاری خود را متعهد می داند که محیطی فراهم کند تا در آن نیروهای انسانی اعم از نیروهای ...

معرفی مدیریت و اعضاي هيئت علمي

معرفی مدیریت و اعضاي هيئت علمي    ریاست دانشکده پرستاری:   سرکار خانم دکتر ژیلا فریدونی Fereidouni zhila CV                                         معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری:     جناب آقای دکتر مجید نجفی کلیانی   معاونت آموزشی دانشکده پرستاری: جناب ...

معرفی دانشکده پرستاری

معرفی دانشکده پرستاری پرستاري رشته اي مستقل و شاخه اي از علوم پزشكي است كه دانش آموختگان آن به عنوان عضوي از تيم سلامت در عرصه هاي مختلف مربوطه به ارائه خدمات بهداشتي ، آموزشي ، پژوهشي ، مشاوره اي ، پيشگيري ، مديريتي و حمايتي ، مراقبت هاي درماني و توانبخشي مي پردازند . دوره ...