دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی دانشکده

برنامه راهبردی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

رسالت:(Mission)

 

 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا در راستای توسعه وبهبود کیفیت خدمات سلامت، مبتنی بر نیاز جامعه و نهادینه کردن رویکرد آموزش جامع؛ جامعه نگر و پاسخگو، ماموریت تربیت نیروی انسانی کارآمد اعم از دانشجو(پرستاری، فوریت های پزشکی، اتاق عمل و هوشبری)، اساتید و سایر کارکنان در حوزه سلامت را بر اساس جدیدترین روش های آموزش پزشکی، برنامه ریزی مبتنی بر شواهد، نظارت، ارزیابی و ارزش یابی مستمر بر فرآیند آموزش را بر عهده دارد و با تاکید بر ارزش های حرفه ای، دانایی محوری،  شایسته سالاری و خرد جمعی خود را در تحقق این اهداف متعهد می داند.

 

 چشم انداز   (Vision)  :  

ما بر آنیم تا با توکل بر خداوند همواره سازمانی پیشرو، الگو، نواندیش و کیفیت محور در تربیت نیروی انسانی کارآمد در مجموعه ی سلامت کشور بوده و در ارائه مطلوبترین خدمات و سیاست گذاری آموزشی یکی از دانشکده های پرستاری پیشتاز در کلان منطقه ی پنج باشیم.