دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی دانشکده

 

مدیر گروه فوریت ها :  جناب آقای جلال الدین پادام

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شماره تلفن :53318075-071