دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه کلاسی دانشجویان رشته کارشناسی فوریت ( ترم اول )   ورودی 95

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن
شنبه

نشانه شناسی و معاینات بدنی

دکتر پارسا

اندیشه1 فیزیولوژی

استاد

مشکی باف

آشنایی با ساختار و مقررات EMS

 

استاد غلامی

فناوری اطلاعات

استاد خیاط

حکمت4

 

سلامت تکنسین فوریت های پزشکی

 

یکشنبه اورژانس های رفتاری اندیشه5

آشنایی با Dis path

استاد امیرخانی

اندیشه5

تربیت بدنی2

گروه3 پسر

بهداشت عمومی

دکتر خانی

حکمت3
دوشنبه تروما پیشرفته اندیشه6

آناتومی

دکتر فرهمند

استاد محبی

آمار زیستی و روش تحقیق

دکتر صالحی

اندیشه6

اندیشه2

گروه4 پسر

استاد غزنوی

حکمت1
سه شنبه
چهارشنبه

 

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن
شنبه

بیماری زنان و زایمان استاد مرادی

 

 

حکمت5

مدیریت سلامت در بحران

استاد جمشیدی

استاد غلامی

اورژانس های محیطی

استاد صادق زاده

استاد علوی

دانش خانواده و جمعیت

گروه2

استاد

نوح پیشه

اندیشه6

فرهنگ

گروه1

استاد قاسم پور

استاد علوی
تریاژ
یکشنبه فوریت داخلی پیشرفته2 اندیشه3 پدافند غیرعامل اندیشه6

کارآموزی

 

تفسیر موضوعی

نهج البلاغه

گروه2

استاد مروج

استاد غلامی
دوشنبه کارآموزی کارآموزی
سه شنبه
چهارشنبه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه کلاسی دانشجویان رشته کارشناسی فوریت ( ترم سوم ) ورودی 94

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 95

برنامه کلاسی دانشجویان رشته کاردانی فوریت ( ترم اول ) ورودی 95

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن
شنبه

اصول و فنون مراقبت ها   عملی و تئوری ، استاد جعفرزاده

 

 

 

 

استاد

مشکی باف

میکروب شناسی و انگل شناسی استاد محبی فیزیولوژی حکمت5

کامپیوتر

استاد خیاط

اندیشه2
یکشنبه

آشنایی با سازمان های امدادی

استاد حاتمی

اندیشه4

زبان پیش دانشگاهی

گروه2

استاد اکبرپور

استاد مشکی باف

زبان پیش دانشگاهی

گروه2

استاد اکبرپور

استاد مشکی باف
دوشنبه

آناتومی

دکتر فرهمند

اندیشه3

تربیت بدنی1

گروه4

سه شنبه

فرآیند عملیات و اطلاعات فنی

استاد حاتمی

حکمت5

اخلاق و مقررات حرفه ای

استاد امیرخانی

 

استاد مشکی باف

اصول و فنون مراقبت ها   عملی و تئوری ، استاد جعفرزاده

 

پراتیک
چهارشنبه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 95

برنامه کلاسی دانشجویان رشته کاردانی فوریت های پزشکی ( ترم سوم ) ورودی 94

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن
شنبه

احیا قلبی ریوی پیشرفته

استاد امیرخانی

استاد علوی

دانش خانواده و جمعیت

گروه2

استاد نوح پیشه

اندیشه6

اندیشه اسلامی1

گروه2پسر

استاد غزنوی

استاد مشکی باف

 

یکشنبه

فوریت داخلی2

دکتر اجاقی

استاد مشکی باف

فوریت داخلی2

دکتر اجاقی

استاد مشکی باف

بهداشت روان و فوریتهای روان پزشکی

استاد فیروزیان

اندیشه1
دوشنبه

کارآموزی فوریت داخلی1

 

سه شنبه

تروما2

استاد پادام

استاد غلامی

فوریت های محیطی

استاد پادام

استاد غلامی

کارآموزی تروما

 

چهارشنبه

فوریت پزشکی در گروه های خاص

استاد مرادی-جعفرزاده

حکمت5 کارآموزی نشانه شناسی

 

باسمه تعالی

برنامه کار آموزی: داخلی و نشانه شناسی فوریت های پزشکی کارشناسی ورودی 94 ترم 3 نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

روزهای دوشنبه عصر : از ساعت 5-1- 9-5

 

هفته اول

دوشنبه 18/11

 

هفته دوم

دوشنبه 25/11

 

هفته سوم

دوشنبه 2/12

 

هفته چهارم

دوشنبه 9/12

 

هفته پنجم

دوشنبه 16/12

هفته ششم

دوشنبه 23/12

 

هفته هفتم

دوشنبه 14/1

 

هفته هشتم

دوشنبه 21/1

 

هفته نهم دوشنبه 28/1

 

هفته دهم

دوشنبه 4/2/

 

هفته یازدهم

دوشنبه 11/2

 

هفته دوازدهم

دوشنبه 18/2

 

هفته سیزدهم

دوشنبه 25/2

 

5-1 9-5 5-1 9-5 5-1 9-5 5-1 9-5 5-1 9-5 5-1 9-5 5-1 9-5 5-1 9-5 5-1 9-5 5-1 9-5 5-1 9-5 5-1 9-5 5-1 9-5
PCCU یک دو یک دو یک دو دو یک دو یک دو یک چهار سه چهار سه چهار سه سه چهار سه چهار سه چهار سه چهار
اعصاب روان دو سه دو سه دو سه سه دو سه دو سه دو یک چهار یک چهار یک چهار چهار یک چهار یک چهار یک چهار یک
اتفاقات سه چهار سه چهار سه چهار چهار سه چهار سه چهار سه دو یک دو یک دو یک یک دو یک دو یک دو یک دو
داخلی چهار یک چهار یک چهار یک یک چهار یک چهار یک چهار سه دو سه دو سه دو دو سه دو سه دو سه دو سه

 

Pccu(                                               ) اتفاقات (                                           ) اعصاب روان (                                     ) داخلی (                                        )

 

گروه اول: مهدی اسماعیلی عیسی آسوده فاضل افروز مجید اکبر پور محمد رضا آل سعدی امید رضا اولاد حسینی هادی بهزادی

گروه دوم: سجاد ثانوی میثم جوکار احمد رضا حداد محمد حسینی جواد حیدری نژاد رسول خورشیدی

گروه سوم : جواد شفیعی داوود صفری محمد طاهری ایمان قاسمی مجتبی میرزاده سجاد ساریخانی

گروه چهارم : مجتبی نامداری محمد باقر یوسفی امین مرزبان ابراهیم اسد زاده سجاد زارعپور سعید رمضانیان

توضيحات :

1-تغيير گروه و بخش امكان پذير نمی باشد.    

2-به ازاي هر غيبت علاوه بر كسر نمره كارآموزي جبراني خواهد داشت.

3-پوشیدن لباس فرم ( روپوش شلوار سرمه ای) اتیکت الزامی است.

 

 

باسمه تعالی

برنامه کار آموزی: مدیریت راه هوایی CPR فوریت های پزشکی کارشناسی ورودی 94 ترم 3 نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

روزهای یکشنبه عصر : از ساعت 17 - 13

 

هفته اول

یکشنبه 17/11

 

هفته دوم

یکشنبه 24/11

 

هفته سوم

یکشنبه 1/12

 

هفته چهارم

یکشنبه 8/12

 

هفته پنجم

یکشنبه 15/12

هفته ششم

یکشنبه 22/12

 

هفته هفتم

یکشنبه 20/11

 

هفته هشتم

یکشنبه 20/1

 

هفته نهم یکشنبه

3/2

 

هفته دهم

یکشنبه

10/2

 

هفته یازدهم

یکشنبه

17/2

 

هفته دوازدهم

یکشنبه

24/2

 

هفته سیزدهم

یکشنبه

31/2

 

icu یک یک یک چهار چهار چهار سه سه سه دو دو دو دو
اورژانس سرپایی دو دو دو یک یک یک چهار چهار چهار سه سه سه سه
داخلی جراحی سه سه سه دو دو دو یک یک یک چهار چهار چهار چهار
اتفاقات بستری چهار چهار چهار سه سه سه دو دو دو یک یک یک یک

 

icu(                                               ) داخلی جراحی (                                           ) اورژانس سرپایی (                                    ) اتفاقات بستری (                                       )

 

گروه اول: مهدی اسماعیلی عیسی آسوده فاضل افروز مجید اکبر پور محمد رضا آل سعدی امید رضا اولاد حسینی هادی بهزادی

گروه دوم: سجاد ثانوی میثم جوکار احمد رضا حداد محمد حسینی جواد حیدری نژاد رسول خورشیدی

گروه سوم : جواد شفیعی داوود صفری محمد طاهری ایمان قاسمی مجتبی میرزاده سجاد ساریخانی

گروه چهارم : مجتبی نامداری محمد باقر یوسفی امین مرزبان ابراهیم اسد زاده سجاد زارعپور سعید رمضانیان

 

توضيحات :

 

1-تغيير گروه و بخش امكان پذير نمی باشد.    

2-به ازاي هر غيبت علاوه بر كسر نمره كارآموزي جبراني خواهد داشت.

3-پوشیدن لباس فرم ( روپوش شلوار سرمه ای) اتیکت الزامی است.

 

 

 

 

باسمه تعالی

برنامه کار آموزی: فوریت های اطفال و نوزادان کارشناسی فوریت های پزشکی ورودی 94 ترم 3 نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 95

روزهای دوشنبه صبح : از ساعت 11:30- 7:30

 

هفته اول

دوشنبه 18/11

 

هفته دوم

دوشنبه 25/11

 

هفته سوم

دوشنبه 2/12

 

هفته چهارم

دوشنبه 9/12

 

هفته پنجم

دوشنبه 16/12

هفته ششم

دوشنبه 23/12

 

هفته هفتم

دوشنبه 14/1

 

هفته هشتم

دوشنبه 21/1

 

هفته نهم دوشنبه 28/1

 

هفته دهم

دوشنبه 4/2/

 

هفته یازدهم

دوشنبه 11/2

 

هفته دوازدهم

دوشنبه 18/2

 

هفته سیزدهم

دوشنبه 25/6

 

اورژانس اطفال یک یک یک یک یک دو دو دو دو سه سه سه سه
نوزادان دو دو دو دو دو سه سه سه سه یک یک یک یک
اطفال سه سه سه سه سه یک یک یک یک دو دو دو دو

 

اطفال (                                                     ) نوزادان (                                             ) اورژانس اطفال (                                              )

 

گروه اول: مهدی اسماعیلی عیسی آسوده فاضل افروز مجید اکبر پور محمد رضا آل سعدی امید رضا اولاد حسینی هادی بهزادی سجاد ثانوی

گروه دوم: میثم جوکار احمد رضا حداد محمد حسینی جواد حیدری نژاد رسول خورشیدی جواد شفیعی داوود صفری محمد طاهری

گروه سوم ایمان قاسمی مجتبی میرزاده سجاد ساریخانی - مجتبی نامداری محمد باقر یوسفی امین مرزبان ابراهیم اسد زاده سجاد زارعپور سعید رمضانیان

توضيحات :

 

1-تغيير گروه و بخش امكان پذير نمی باشد.    

2-به ازاي هر غيبت علاوه بر كسر نمره كارآموزي جبراني خواهد داشت.

3-پوشیدن لباس فرم ( روپوش شلوار سرمه ای) اتیکت الزامی است.

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

برنامه کار آموزی: نشانه شناسی کاردانی فوریت های پزشکی ورودی 94 ترم 3 نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

روزهای سه شنبه عصر : از ساعت 21-17       - 17-13

 

هفته اول

سه شنبه 19/11

هفته دوم

سه شنبه 26/11

هفته سوم

سه شنبه 3/12

 

هفته چهارم

سه شنبه 10/12

 

هفته پنجم

سه شنبه 17/12

 

هفته ششم

سه شنبه 24/12

 

هفته هفتم

سه شنبه 15/1

 

هفته هشتم

سه شنبه 22/1

 

هفته نهم

سه شنبه 29/1

 

هفته دهم

سه شنبه 5/2

 

هفته یازدهم

سه شنبه 12/2

 

هفته دوازدهم

سه شنبه

19/2

 

هفته سیزدهم

سه شنبه 26/2

 

اتفاقات

ذو

(5-1)

ذو

(5-1)

ذو

(5-1)

ذو

(5-1)

ذو

(5-1)

ذو

(5-1)

ذو

(5-1)

یک

(9-5)

یک

(9-5)

یک

(9-5)

یک

(9-5)

یک

(9-5)

یک

(9-5)

اتفاقات

یک

(9-5)

یک

(9-5)

یک

(9-5)

یک

(9-5)

یک

(9-5)

یک

(9-5)

یک

(9-5)

دو

(5-1)

دو

(5-1)

دو

(5-1)

دو

(5-1)

دو

(5-1)

دو

(5-1)

 

اتفاقات (                                         )                 اتفاقات (                                            )

 

گروه اول: مهدی ارجمند مزیدی سجاد برزگر حامد جعفری کوچی حسین خواجه زاده محمد مهدی دمیری محسن رحمانیان کوشکی سعید عبدی علی اصغر علی خانی

گروه دوم: میلاد کاظمی میرکی محسن کواری محسن مرادی بخش وحید ملک حسینی مجتبی میرزائیان محمد علی نورالدینی علی نور بخش امین همت دار

 

توضيحات :

 

1-تغيير گروه و بخش امكان پذير نمی باشد.    

2-به ازاي هر غيبت علاوه بر كسر نمره كارآموزي جبراني خواهد داشت.

3-پوشیدن لباس فرم ( روپوش شلوار سرمه ای) اتیکت الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

برنامه کار آموزی: فوریت های داخلی (1) کاردانی فوریت های پزشکی ورودی 94 ترم 3 نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

روزهای دوشنبه صبح : از ساعت 13-7:30

 

هفته اول

دوشنبه 18/11

 

هفته دوم

دوشنبه 25/11

 

هفته سوم

دوشنبه 2/12

 

هفته چهارم

دوشنبه 9/12

 

هفته پنجم

دوشنبه 16/12

هفته ششم

دوشنبه 23/12

 

هفته هفتم

دوشنبه 14/1

 

هفته هشتم

دوشنبه 21/1

 

هفته نهم دوشنبه 28/1

 

هفته دهم

دوشنبه 4/2/

 

هفته یازدهم

دوشنبه 11/2

 

هفته دوازدهم

دوشنبه 18/2

 

هفته سیزدهم

دوشنبه 25/2

 

اتفاقات یک یک یک یک یک یک یک دو دو دو دو دو دو
ICU دو دو دو دو دو دو دو یک یک یک یک یک یک

اتفاقات (                                         )                 ICU(                                             )

 

گروه اول: مهدی ارجمند مزیدی سجاد برزگر حامد جعفری کوچی حسین خواجه زاده محمد مهدی دمیری محسن رحمانیان کوشکی سعید عبدی علی اصغر علی خانی

گروه دوم: میلاد کاظمی میرکی محسن کواری محسن مرادی بخش وحید ملک حسینی مجتبی میرزائیان محمد علی نورالدینی علی نور بخش امین همت دار

 

توضيحات :

 

1-تغيير گروه و بخش امكان پذير نمی باشد.    

2-به ازاي هر غيبت علاوه بر كسر نمره كارآموزي جبراني خواهد داشت.

3-پوشیدن لباس فرم ( روپوش شلوار سرمه ای) اتیکت الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

برنامه کار آموزی: تروما یک کاردانی فوریت های پزشکی ورودی 94 ترم 3 نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

روزهای چهارشنبه عصر : از ساعت 21-17     - 17-13

 

هفته اول

چهارشنبه 20/11

 

هفته دوم

چهارشنبه 27/11

 

هفته سوم

چهارشنبه 4/12

 

هفته چهارم

چهارشنبه 11/12

 

هفته پنجم

چهارشنبه 18/12

 

هفته ششم

چهارشنبه

25/12

 

هفته هفتم

چهارشنبه 16/1

 

هفته هشتم

چهارشنبه 23/1

 

هفته نهم

چهارشنبه 30/1

 

هفته دهم

چهارشنبه 6/2

 

هفته یازدهم

چهارشنبه 13/2

 

هفته دوازدهم

چهارشنبه

20/2

 

هفته سیزدهم

چهارشنبه 27/2

 

اتفاقات یک یک یک یک یک یک یک دو دو دو دو دو دو
اتفاقات دو دو دو دو دو دو دو یک یک یک یک یک یک

اتفاقات (                                         )                 اتفاقات (                                             )

 

گروه اول: مهدی ارجمند مزیدی سجاد برزگر حامد جعفری کوچی حسین خواجه زاده محمد مهدی دمیری محسن رحمانیان کوشکی سعید عبدی علی اصغر علی خانی

گروه دوم: میلاد کاظمی میرکی محسن کواری محسن مرادی بخش وحید ملک حسینی مجتبی میرزائیان محمد علی نورالدینی علی نور بخش امین همت دار

 

توضيحات :

 

1-تغيير گروه و بخش امكان پذير نمی باشد.    

2-به ازاي هر غيبت علاوه بر كسر نمره كارآموزي جبراني خواهد داشت.

3-پوشیدن لباس فرم ( روپوش شلوار سرمه ای) اتیکت الزامی است.