دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تاریخچه

 

تاریخچه رشته پرستاری در شهرستان فسا :

در سال 1354 اولین آموزشگاه پرستاری فسا، زیر نظر وزارت بهداری با هدف پذیرش مقطع کاردانی پرستاری تاسیس شد.

در سال 1364 آموزشگاه پرستاری، در دانشکده علوم پزشکی فسا ادغام و به آموزشکده پرستاری تبدیل شد و به پذیرش دانشجوی پرستاری در مقطع کاردانی ادامه داد.

طبق مفاد صورتجلسه های شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1366 مقطع کاردانی پرستاری به کارشناسی پرستاری ارتقاء یافت.

در سال 1386 راهبرد ارتقاء دانشکده پزشکی فسا به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی فسا تحقق یافت.

طبق رای صادره در دویست و دوازدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه ها در مرداد ماه سال 1390 با تاسیس دانشکده پرستاری فسا موافقت گردید.

با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از مهر ماه 1395 پذیرش دانشجو در  مقطع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی در این دانشکده آغاز شد .

 دانشکده پرستاری در حال حاضر  دارای رشته های زیر می باشد:

  • کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی
  • کارشناسی پرستاری
  • کارشناسی اتاق عمل
  • کارشناسی هوشبری
  • کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

این دانشکده مجهز به مرکز آموزش مهارت های بالینی پرستاری جهت ارائه آموزش کلیه رویه های بالینی ویژه دانشجویان مختلف پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پزشکی می باشد.

اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری در تدریس  دروس نظری، عملی، کارآموزی  پرستاری و نیز رشته های اتاق عمل، هوشبری و فوریت پزشکی فعالیت دارند.