دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

رسالت و اهداف

رسالت

دانشکده پرستاری فسا در راستای ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مبتنی بر نیاز جامعه، مأموریت آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد از طریق بسترسازی برای نوآوری و شکوفایی استعدادها را بر عهده دارد. این دانشکده بر تربیت دانش آموختگانی که با تکیه بر ایمان، رعایت اصول اخلاق حرفه ایی، دانش به روز، مهارت، کارآمدی، تعهد، دلسوزی و مهربانی، برقراری ارتباط موثر حرفه ایی، کسب دیدگاه های جامع و جامعه نگر، دارای تفکر نقاد، عملکرد مبتنی بر شواهد، خود راهبر و یادگیرنده مادام العمر، بتوانند خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را از مرحله پیشگیری تا بازتوانی با روش ها و ابزارهای استاندارد، ارائه کنند و همواره پاسخگویی اجتماعی را مد نظر قرار دهند، تاکید دارد. در این راستا دانشکده پرستاری خود را بر حفظ شان و احترام به خرد جمعی دانشجویان، اعضاء هیات علمی و کارکنان در تحقق این اهداف متعهد می داند. دانشکده پرستاری در توسعه علوم پرستاری و تصمیم گیری های مرتبط با سلامت جامعه نقش فعال ایفا کرده و می کوشد با هماهنگ سازی آموزش ها و خدمات، نیازها و رضایت مددجویان و آحاد جامعه را جلب نماید.

چشم انداز

دانشکده پرستاری فسا بر آنست تا با توکل بر خدا همواره دانشکده ایی پیشرو، الگو، نواندیش و کیفیت محور در تربیت نیروی انسانی کارآمد در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و در ارائه مطلوبترین خدمات و سیاستگذاری آموزشی، یکی از دانشکده های پیشرو در کلان منطقه 5 و نوآور و دارای تعامل سازنده در میان سایر دانشکده های همتراز کشور باشد. خدمات دانش آموختگان برنامه های درسی ارائه شده در این دانشکده از لحاظ کیفیت در رتبه نخست منطقه و قابل عرضه در سطح بین المللی خواهد بود.

ارزش های محوری

  • کسب رضایت الهی
  • احترام به کرامت انسانی
  • عدالت محوري
  • اخلاق محوری

اهداف کلان

  • ارتقای سطح آموزش در راستای پاسخ به نیازهای نظام سلامت و جامعه
  • ارتقای سطح پژوهش به منظور ارائه راه حل برای مشکلات و نیازهای جامعه و همچنین تولید علم و فناوری
  • ارتقاء سطح بینش فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان