دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی اتاق عمل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نيمسال دوم 95

برنامه كلاسي دانشجويان رشته اتاق عمل ورودي 95

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 3-1 سالن 5-3 سالن 5-7 سالن
شنبه بیوشیمی اندیشه 3 اصول و فنون مهارت بالینی پراتیک

اندیشه 1

( گروه 2 پسر )

استاد غزنوی )

استاد مشکی باف
یکشنبه

روانشناسی عمومی

( خانم کجوری )

اندیشه 2 تربیت بدنی ( گروه 1) دختر سالن ورزشی

تشریح 1

( خانم محل دشتیان )

حکمت 4

دانش گروه 3 دختر

( خانم اسفندیاری )

استاد علوی

اصول استریل

( خانم ابوالقاسمی )

حکمت 4
دوشنبه

زبان پیش گروه 1

( آقای قهرمانی )

استاد مشکی باف

زبان پیش گروه 1

( آقای قهرمانی )

استاد مشکی باف

تربیت بدنی 1

( گروه 2 ) پسر

سالن ورزشی

ادبیات(ساعت3-6)

( خانم بردبار )

استاد مشکی باف  
سه شنبه فیزیولوژی (1) اندیشه 2 اصول و فنون مهارت بالینی اندیشه 2

اندیشه گروه 1 دختران

( خانم عابدی )

استاد مشکی باف

دانش و خانواده گروه 1 پسر

(آقای عابدی)

استاد غلامی  
چهارشنبه

زبان عمومی

( آقای مقامی ) گروه 2

استاد مشکی باف

زبان عمومی ( آقای مقامی )

گروه 2

استاد مشکی باف  

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نيمسال دوم 95

برنامه كلاسي دانشجويان رشته اتاق عمل ورودي 94

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 3-1 سالن 5-3 سالن 5-9 سالن
شنبه کارآموزی

کارآموزی

 
یکشنبه

اصطلاحات پزشکی

( آقای آوند )

استاد غلامی

آمار حیاتی

( خانم رحیمی )

حکمت 4 کارآموزی  
دوشنبه

داروشناسی

(دکتر آگاه)

حکمت 4

تغذیه در جراحی

( دکتر همایون فر )

حکمت 4 باکتری و انگل شناسی حکمت 4 آسیب و بافت حکمت 4

تاریخ امامت

( آقای نصیری )

حکمت 2
سه شنبه کارآموزی

فیزیک پزشکی و الکتریسیته

( مهندس وردیان )

اندیشه 2

بهداشت در اتاق عمل

( دکتر کریمی )

اندیشه 1

 

 
چهارشنبه بیهوشی و مراقبت های آن ( خانم ابوالقاسمی ) حکمت 3  

 

 

 

دنشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نيمسال دوم 95

برنامه كلاسي دانشجويان رشته پرستاري ورودي 93

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 3-1 سالن 5-3 سالن 5-7 سالن
شنبه

تکنولوژی جراحی

( فک و صورت و چشم )

( استاد بیژنی )

حکمت 4 تکنولوژی جراحی اعصاب و ارتوپدی ( استاد بیژنی ) حکمت 4 بهداشت روان در اتاق عمل ( خانم فیروزیان ) اندیشه 4

روش تحقیق در اتاق عمل

( خانم دکتر کریمی )

اندیشه 4

تفسیر موضوعی

( گروه 1 استاد مروج )

استاد غلامی
یکشنبه کارآموزی تکنیک کارآموزی احیا پراتیک  
دوشنبه کارآموزی تکنیک

اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی

( خانم ابوالقاسمی )

اندیشه 1

کارآموزی تکنیک

ساعت ( 21-17)

 
سه شنبه

تکنولوژی جراحی قلب و عروق و تنفس

( استاد خسروی )

اندیشه 1

مدیریت در اتاق عمل

( خانم دکتر کریمی )

اندیشه 1 تکنولوژی جراحی اعصاب و ارتوپدی ( استاد بیژنی ) اندیشه 2

تکنولوژی جراحی

(فک و صورت و چشم)

( استاد بیژنی )

اندیشه 2

کار آموزی تکنیک

ساعت ( 21-17)

 
چهارشنبه کارآموزی تکنیک کارآموزی تکنیک  

باسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا - دانشکده پرستاری

کارورزی اتاق عمل   ورودی 92 - نیمسال دوم 96-95   ( گروه الف )

صبح عصر شب تاریخ
شنبه A ---- باغ بهاری پرستار هاشمی 2/11/95 الی 15/11/95
یکشنبه B A سهیلی دیداری 30/11/95 الی 13/12/95
دوشنبه A B راستی اختر فر ملک حسینی 12/1/96 الی 25/1/96
سه شنبه B A میرزایی دهقانی 9/2/96 الی 22/2/96
چهارشنبه A B زارع زاده   دهقان 6/3/96 الی 19/3/96
پنج شنبه B ---- جوکار زارع 3/4/96 الی 16/4/96
جمعه A B احمد نیا خسروی  

 

 

گروه A:   اختر فر پرستار راستی باغ بهاری زارع زاده دهقان ملک حسینی -هاشمی

گروه B:   دهقانی دیداری میرزایی جوکار سهیلی زارع احمد نیا خسروی

*حق هیچ گونه جابجایی وجود ندارد .

گروه A :   52 ساعت در اتاق عمل علاوه بر این برنامه باید برنامه ریزی شود که هماهنگی های لازم با رابط آموزشی انجام گردد .

گروه B :        40 ساعت در اتاق عمل علاوه بر این برنامه باید برنامه ریزی شود که هماهنگی های لازم با رابط آموزشی انجام گردد

شیفت صبح: 7 ساعت                                       شیفت عصر: 8 ساعت                                      شیفت شب: 12 ساعت

کل کارورزی اتاق عمل 724                                 کارورزی اورژانس :80                                     جمع کل کارورزی : 804

 

باسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا - دانشکده پرستاری

کارورزی اتاق عمل   ورودی 92 - نیمسال دوم 96-95   ( گروه ب )

صبح عصر شب تاریخ
شنبه A ---- ------ 29/11/95 الی 16/11/95
یکشنبه B A عباسی کریمی شاهسونی 14/12/95 الی 27/12/95
دوشنبه A B معین دوست صالحی 26/1/96 الی 8/2/96
سه شنبه B A زارعی حیدری طائی 23/2/96 الی 5/3/96
چهارشنبه A B فتحی-محمودی محمدیان 20/3/96 الی 2/4/96
پنج شنبه B ---- محمدی فیضی 17/4/96 الی 30/4/96
جمعه A B پاکدل نورائی

 

گروه A: فتحی معین دوست صالحی محمودی محمدیان نورایی پاکدل

گروه B:   عباسی کریمی زارعی حیدری طائی فیضی شاهسونی محمدی

*حق هیچ گونه جابجایی وجود ندارد .

گروه A :   52 ساعت در اتاق عمل علاوه بر این برنامه باید برنامه ریزی شود که هماهنگی های لازم با رابط آموزشی انجام گردد

گروه B :        40 ساعت در اتاق عمل علاوه بر این برنامه باید برنامه ریزی شود که هماهنگی های لازم با رابط آموزشی انجام گردد

شیفت صبح: 7 ساعت                                       شیفت عصر: 8 ساعت                              شیفت شب: 12 ساعت

کل کارورزی اتاق عمل: 724                          کارورزی اورژانس :80                         جمع کل کارورزی : 804

بسمی تعالی

برنامه کارآموزی اوژانس اتفاقات اتاق عمل 92

« ده جلسه – 80 ساعت »

پنج شنبه عصر شنبه عصر  
C D 16/11/95 الی 29/11/95
A B 30/11/95 الی 13/12/95
C D 14/12/95 الی 27/12/95
A B 12/1/96 الی 25/1/96
C D 26/1/96 الی 8/2/96
A B 9/2/96 الی 22/2/96
C D 23/2/96 الی 5/3/96
A B 6/3/96 الی 19/3/96
C D 20/3/96 الی 2/4/96
A B 3/4/96 الی 17/4/96