دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی اتاق عمل

 برنامه راهبردی دو ساله پیشنهادی گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

هدف کلی :هدف از دوره آموزشی تکنولوژی اتاق عمل، ارتقاء دانش ، نگرش و مهارت دانشجویان برای ایفای نقش حرفه ای مرتبط با رشته می باشد.

رسالت:تربیت نیروهای متعهد وکارآزموده در اتاق عمل بر اساس معیارهای ارزشی ایران اسلامیبا بهره گیری از اساتید باتجربه، خلاق و علاقمند در زمینه اتاق عمل و با استفاده از روش های آموزشی نوین.

ارزشها :

-        رعایت اخلاق حرفه ای

-         رویکردآموزش جامعه نگر

-        ارتقاء روحیه مشارکت ، همکاری و تعهد

-        استفاده از فناوری های نوین

    

اهداف راهبردی :

1-              پیگیری جذب نیروهای تخصصی با سابقه کار در اتاق عمل در مقطع کارشناسی ارشدتا سال96 .

2-              فعال کردن کمیته علمی و مشورتی دانشجویان اتاق عمل  با حمایت از دانشجویان این رشته.

3-              ارتقاء کیفیت آموزش تئوری و بالینی رشته تکنولوژی اتاق عمل.

4-              طراحی اهداف کارآموزی هر نیمسال و اطلاع رسانی مناسب به دانشجویان.

5-              برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای توانمندسازی دانشجویان.

6-              بکارگیری و طراحی روش های نوین آموزشی و کاربردی با استفاده از استراتژیهای دانشجو محور خصوصاً روشهای مبتنی بر حل مشکل.

7-              تلاش در جهت برنامه ریزی مناسب بر اساس نیازسنجی از محیطهای بالینی.

8-             تجهیز فضایمرکز مهارتهای بالینیبرای کسب مهارت های لازم مرتبط با رشته تکنولوژی اتاق عمل.

9-              مشارکت و همکاری با نظام سلامت در انجام پژوهش در زمینه های مختلف مربوط به حرفه.

10-          پیگیری ایجاد تسهیلات مناسب در محیط درمان برای دانشجویان در طول دوره کارآموزی و کارورزی.

11-          تامین شرایط مناسب به منظور تشویق دانشجویان در راهیابی به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد اتاق عمل.

12-          افزایش میزان حضور اعضاء هیئت علمی متخصص در برنامه آموزشی دانشجویان.