دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی فوریت

 

 

پیوست ها:

شناخت_بيماري_ها.doc حجم فایل:103.50 کیلوبایت
احياء_قلبي-_ريوي_پيشرفته.doc حجم فایل:119.00 کیلوبایت
طرح_درس_احياي_قلبي-_ريوي_پايه.doc حجم فایل:128.00 کیلوبایت
فوريت_در_بلايا_.doc حجم فایل:111.00 کیلوبایت
تروما پیشرفته کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی.doc حجم فایل:98.50 کیلوبایت
تروما1 کاردانی فوریتهای پزشکی.doc حجم فایل:124.00 کیلوبایت
فوریتهای داخلی کاردانی فوریتهای پزشکی.doc حجم فایل:108.00 کیلوبایت
تروما 2 کاردانی فوریتهای پزشکی.doc حجم فایل:106.50 کیلوبایت
نشانه شناسی و معاینات بدنی کاردانی فوریتهای پزشکی کاردانی فوریتهای پزشکی.doc حجم فایل:104.00 کیلوبایت
فوریتهای داخلی (1) اورژانس های قلبی کاردانی فوریتهای پزشکی.doc حجم فایل:119.00 کیلوبایت
فوریت_در_گروههای_خاص__(2).docx حجم فایل:65.03 کیلوبایت
آشنایی با دیسپچ کارشناسی فوریت.pdf حجم فایل:314.62 کیلوبایت
طرح درس آشنایی با ساختارهای اورژانس کارشناسی فوریت.pdf حجم فایل:303.72 کیلوبایت
کاردانی فوریت احیاء قلبی- ریوی پیشرفته.pdf حجم فایل:414.72 کیلوبایت
شناخت_بيماري_ها کارشناسی فوریت.doc حجم فایل:103.50 کیلوبایت
tarhe_darse_salamat کارشناسی فوریت.doc حجم فایل:112.00 کیلوبایت
کارشناسی فوریت طرح درس تریاژ.pdf حجم فایل:369.16 کیلوبایت
بیماریهای اطفال و نوزادان.pdf حجم فایل:676.16 کیلوبایت
فرایند عملیات و اطلاعات فنی کاردانی.doc حجم فایل:94.50 کیلوبایت
فوریتهای داخلی پیشرفته دو کارشناسی.doc حجم فایل:164.50 کیلوبایت
کاردانی فوریت احیاء قلبی- ریوی پیشرفته.pdf حجم فایل:414.72 کیلوبایت