دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

عناوين کارگاههای برگزار شده در گروه اتاق عمل طي سال 93 و 94 :

 

-          كارگاه آشنايي با سوچر تاریخ 18/8/94 ویژه دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل برگزارکننده : جناب آقاي خسروي

-          كارگاه آشنايي با ابزارهاي اتاق عمل تاریخ 20/10/94 ویژه دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل ، برگزار کننده: جناب آقاي خسروي .

-          كارگاه آشنايي با سوچر تاریخ 26/8/94 ویژه دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل برگزار کننده :جناب آقاي خسروي

-          كارگاه آشنايي با انواع پوزيشن ها در اتاق عمل ویژه دانشجویان رشته تکنولوژی جراحی تاریخ برگزاری : 9/9/94 توسط سركار خانم صادق زاده .

-          كارگاه آشنايي با احيا قلبي و ريوي در كودكان و نوزادان ویژه دانشجویان تاریخ 12/2/94 برگزاری توسط سركار خانم جعفرزاده و خانم دكتر ثابت .

-          كارگاه آشنايي با با احيا قلبي و ريوي بزرگسالان ویژه دانشجویان تاریخ 15/3/94 برگزاری توسط جناب آقاي اميرخاني .

-          کارگاه پانسمان ویژه دانشجویان 16 فروردین 1393

-          کارگاه CPR پیشرفته ویژه دانشجویان در تاریخ 7 اردیبهشت 1393

-          کارگاه طرح پایش سلامتویژه دانشجویان 10 و 11 اردیبهشت 1393

-          کارگاه استراتژی های یادگیریویژه دانشجویان 27 اردیبهشت 1393

-          كارگاه اعتياد و مواد مخدر با همكاري نيروي انتظامي شهرستان فسا ويژه دانشجويان و عموم 10 خرداد ماه 1393

-          کارگاه اصول و فرایند پرستاری مبتنی بر شواهد ويژه اعضاء هيئت علمي در تاریخ 26 مرداد 1393

-          كارگاه احياء پيشرفته ويژه اعضاء هيئت علمي 20 آذر ماه 1393

-          کارگاه تزریقات ويژه اعضاء هيئت علمي 10دي 1393

-          كارگاه احياء قلبي و ريوي پيشرفته در نوزادان 20 ويژه دانشجويان بهمن ماه 1393

-          كارگاه احياء قلبي و ريوي پيشرفته در بزرگسالان و نوزادان ويژه دانشجويان رشته بهداشت 2 ارديبهشت ماه 1394