دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

لیست همکاران گروه تکنولوژی اتاق عمل

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
1 دکتر ژیلا فریدونی استادیار
2 دکتر مجید نجفی کلیانی استادیار
3 دکترراحله ثابت سروستانی استادیار
4 دکتر علی خانی جیحونی استادیار
5 دکتر افسانه قاسمی استادیار
6 دکتر حسن جمشیدی مربی،دانشجوی دکتری
7 دکتر شهناز کریمی مربی، دانشجوی دکتری
8 دکتر لیلا نیک روز مربی، دانشجوی دکتری
9 دکتر مصطفی بیژنی مربی، دانشجوی دکتری
10 محمود حاتمی مربی
11 مهدی امیرخانی مربی
12 زهرا مرادی مربی          
13 غلامرضا حریری مربی
14 محدثه معتمد جهرمی مربی
15 سعیده جعفرزاده مربی،طرح نیروی انسانی
16
فوزیه آبادی
مربی،طرح نیروی انسانی

اعضای غیر هیئت علمی گروه:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
1 مرضیه صادق زاده کارشناسی ارشد
2 رقیه فیروزیان کارشناس پرستاری- دانشجوی ارشد

 اعضای هیات علمی با تخصص جراحی:

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص جراحی
1 دکتر علیرضا عسکری ارتوپدی
2 دکترسید محمد بنی فاطمی خراسانی چشم پزشک
3 دکترمحمد جمالی مغز و اعصاب
4 دکتر زهرا زارعی جراح عمومی
5 دکتر رویا کوکبی زنان و زایمان
6 دکتر سیاوش معتضدیان گوش و حلق و بینی
7 دکتر محمد حسن حورنگ جراحی اطفال
8 دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی قلب و عروق

 کارشناسان بالینی (همکار):

1 خانم الهام زینلی مسئول اتاق عمل
2 خانم سمانه زارعی رابط آموزش بالینی
3 خانم آمنه افرازمند کارشناس بالینی
4 خانم مریم حبیبی نژاد کارشناس بالینی
5 خانم ملیحه گزین کارشناس بالینی
6 آقای سعید بیژنی کارشناس بالینی
7 آقای جواد روشن نژاد کارشناس بالینی
8 آقای ولی الله خداکرمی کارشناس بالینی
9 آقای فرهاد خسروی کارشناس بالینی مدعو