دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی پرستاری 95

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن
شنبه

 

کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری

 

انگل شناسی

استاد مشکی باف

 

 

یکشنبه

تحقیق در پرستاری

استاد:دکتر دهقان

استاد غلامی

 

میکروب شناسی

استاد غلامی

اخلاق اسلامی پسر

گروه3

استاد آقای عابدی

حکمت1
دوشنبه

تغذیه و تغذیه درمانی

( گروه تغذیه )

استاد علوی

فرآیند آموزش بیمار

( دکتر کریمی )

استاد علوی

مفاهیم پایه پرستاری

( خانم دکتر نیک روز )

استاد علوی

آمار حیاتی و مقدماتی

دکتر صالحی

استاد غلامی
سه شنبه

زبان عمومی

گروه 4

اندیشه6

زبان عمومی

گروه 4

اندیشه6

اخلاق اسلامی

گروه 4دختر

استاد آقای عابدی

استاد غلامی

اصول اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماری های شایع در ایران

استاددکتر دهقان

استاد مشکی باف
چهارشنبه

 

کارآموزی مشکلات شایع ایران

                       

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی پرستاری 94

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن
شنبه

پرستاری مادر و نوزاد

( استاد خانم مرادی )

اندیشه 5

بررسی وضعیت سلامت

( خانم دکتر ثابت )

اندیشه 5

پرستاری بزرگسالان و سالمندان 2

( استاد امیر خانی )

استاد محبی

پرستاری و بهداشت محیط

( خانم دکتر کریمی )

حکمت 5
یکشنبه کارآموزی پرستاری بزرگسالان ، سالمندان 2 زبان تخصصی استاد تقی نژاد حکمت 5 دانش خانواده گروه 3 دختر ( استاد اسفندیاری ) استاد علوی
دوشنبه کارآموزی سلامت فرد ،حانواده و جامعه

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

( استاد خانم مرادی )

استاد غلامی تربیت بدنی 2 گروه 1 دختر سالن ورزشی اندیشه اسلامی 2 گروه 4 پسر استاد غزنوی استاد غلامی
سه شنبه کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 2

پرستاری بزرگسالان و سالمندان 2

( استاد خانم معتمد )

حکمت 5 دانش خانواده و جمعیت گروه 1 پسر استاد آقای عابدی استاد غلامی اندیشه اسلامی 2 گروه 5 دختر استاد خانم عابدی استاد غلامی
چهارشنبه کارآموزی سلامت فرد ، خانواده و جامعه

تربیت بدنی 1

گروه 2 پسر

سالن ورزشی

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی پرستاری 93

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن
شنبه کارآموزی روان پرستاری

پرستاری بیماریهای کودکان

( خانم دکتر ثابت )

اندیشه 1 تفسیر موضوعی نهج البلاغه گروه 3 دختر استاد خانم سبقت
یکشنبه کارآموزی پرستاری کودکان

انقلاب اسلامی ایران

( استاد غلباش )

استاد غلامی تفسیر موضوعی نهج البلاغه گروه 2 پسر استاد مروج استادغلامی
دوشنبه

مراقبت جامع در بخش ویژه

( استاد امیر خانی )

0

حکمت 5

پرستاری جامع در بخش ویژه

( استاد امیر خانی )

حکمت 5

پرستاری بیماری روان

( خانم فیروزیان )

حکمت 5
سه شنبه کارآموزی پرستاری کودکان

پرستاری اورژانس در حوادث غیر مترقبه

( استاد امیر خانی )

حکمت 3

پرستاری بیماری های کودکان

( خانم دکتر نیک روز )

حکمت 5
چهارشنبه کارآموزی روان پرستاری

مراقبت پرستاری در منزل

( خانم معتمد )

حکمت 3