دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

استاد محترم سرکار خانم دکتر ثابت

کسب رتبه دوم مقاله نویسی در جشنواره قران و عترت را به شما تبریک و تهنیت می گوییم.