دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجوی ارجمند سرکار خانم مینا بردبار انتخاب شایسته شما را به عنوان دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا تبریک گفته و سلامت و موفقیت روز افزون را برایتان آرزو مندیم