دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه مهارت های زندگی توسط خانم بهرامی کارشناس اداره مشاوره و همکاری بخش سلامت روان دانشگاه در تاریخ 21/1/96 برای دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی 94 در سالن نحوی از ساعت 8 الی 12 برگزار گردید و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت