دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سرکارخانم سمیه بشیری امروز شنبه مورخ 3/7/95جلسه توجیهی کارآموزان پرستاری 94 برگزارگردید که طی این جلسه  دانشجویان بهمراه مربیان گرامی خود در جلسه حضور داشتندو ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای دانشجویان گرامی نکات لازم درمورد پوشش حرفه ای,حضور و غیاب,لاگ بوک و ..... توضیح داده شد