دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بازدید از کارخانه آرد فسا

بازدید از کارخانه آرد فسا دانشجویان پرستاری ورودی 94 در تاریخ دوشنبه 24 اردیبهشت در کارآموزی سلامت فرد خانواده، محیط ، جامعه از کارخانه آرد فسا بازدید کردند.

کارگاه آشنایی با ونتیلاتور و اکسیژن درمانی

 کارگاه آشنایی با ونتیلاتور و اکسیژن درمانی بنابرگزارش کارشناس بالینی دانشکده سمیه بشیری کارگاه آشنایی با ونتیلاتور و اکسیژن درمانی توسط سرکارخانم آسوده کارشناس ارشد ویژه در تاریخ9/2/96 در سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر برگزار گردید که پیرامون نحوه صحیح تنظیم دستگاه ونتیلاتور,شناسایی بیماران نیازمند ...

اعیاد شعبانیه مبارک

اعیاد شعبانیه مبارک شعبان که مه سرور هر مرد و زن است تابان ز وجود جلوه ی چهار تن است هم مولد سجاد و اباالفضل و حسین هم مولد پاک حجت بن الحسن است فرا رسیدن ماه خجسته شعبان و اعیاد شعبانیه مبارک باد

استاد عزیز روزت مبارک

استاد عزیز روزت مبارک ممتاز و نمونه شدن برای یکسال استو ماندگار شدن برای یک عمر؛سلام بر استادی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگاراستاد عزیز روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است