دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه عملی زایمان

کارگاه عملی زایمان بنابرگزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری روز سه شنبه مورخ 16/9/95 کارگاه عملی زایمان طبیعی با تدریس سرکارخانم مرادی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری جهت دانشجویان کارشناسی فوریت 93 در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید که طی آن درمورد مراحل ...

دانشجوی عزیزروزت مبارک

دانشجوی عزیزروزت مبارک ترم زندگیت بی مشروطی . . .لحظاتت همیشه پاس و معدل شادیت ۲۰ . . .سایه حذف از زندگیتون دور . . .روز دانشجو مبارک . . .

برگزاری کارگاه کنترل عفونت

برگزاری کارگاه کنترل عفونت بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری کارگاه کنترل عفونت برای دانشجویان اتاق عمل ورودی 93 و 94  در روز چهارشنبه 26/8/95 با تدریس سرکارخانم جرجانی سوپروایزور کنترل عفونت بیمارستان ولی عصر(عج) و سرکارخانم مهندس علیپور کارشناس بهداشت محیط ...