دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تقدیر از دبیران محترم انجمن علمی دانشجویی دانشجویان اتاق عمل و پرستاری

تقدیر از دبیران محترم انجمن علمی دانشجویی دانشجویان اتاق عمل و پرستاری بدینوسیله دانشکده پرستاری مراتب تشکر  وقدردانی خود را از دانشجویان محترم جناب آقای محمد طاها سهیلی دبیر محترم انجمن علمی دانشجویان پرستاری و جناب آقای آرمین فریدونی دبیر محترم انجمن علمی دانشجویان اتاق عمل که  به خاطر عملکرد شایسته شان تقدیرنامه وزارتی ...

پیام تبریک سرکار خانم دکتر فریدونی ریاست محترم دانشکده پرستاری به دانشجویان بویژه دانشجویان جدیدالورود

پیام تبریک سرکار خانم دکتر فریدونی ریاست محترم دانشکده پرستاری به دانشجویان بویژه دانشجویان جدیدالورود آغار سال تحصیلی جدید  و شروع دلنشین درس و دانشگاه و جوشش آفرينندگي و نوآوري را به شما دانشجویان عزیز به ویژه دانشجویان جدید الورود، صمیمانه تبریک گفته و برای همگان از درگاه خداوند متعال، دستیابی به مدارج عالی علمی، دینی و اخلاقی، تواًم با موفقیت، بهروزی ...

جلسه توجیهی کارورزان پرستاری

جلسه توجیهی کارورزان پرستاری بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده سرکارخانم سمیه بشیری روز شنبه مورخ 3/7/95 جلسه توجیهی جهت کارورزان پرستاری با حضور جناب آقای امیرخانی مدیرگروه پرستاری و جناب آقای حاتمی و سرکار خانم بشیری کارشناس بالینی دانشکده برگزار شد که طی این جلسه ضمن تبریک ...