دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه مسمومیت در اطفال

کارگاه مسمومیت در اطفال بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری کارگاه مسمومیت دراطفال در روز دوشنبه مورخ 20/10/95  در سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر (عج)با تدریس جناب آقای دکتر ساداتی متخصص اطفال جهت دانشجویان کارشناسی فوریت 93 برگزارگردید

برگزاری سومین جشنواره پژوهشی حکیم شرق در دانشگاه و تقدیر از پژوهشگران برتر

برگزاری سومین جشنواره پژوهشی حکیم شرق در دانشگاه و تقدیر از پژوهشگران برتر به گزارش وب دا ؛ بمناسبت هفته پژوهش ، سومین جشنواره پژوهشی حکیم شرق با حضور اساتید و پژوهشگران در سالن روز بهان دانشگاه برگزار گردید.  در این  مراسم دکترعلیرضا عسکری رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن تاکید  به امر پژوهش ، بیان داشت :  با برنامه ها و زیرساخت ...

کارگاه CPRاطفال و نوزادان

کارگاه CPRاطفال و نوزادان بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری کارگاه CPR مقدماتی اطفال و نوزادان در روز دوشنبه مورخ 22/9/95 در سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر (عج)با تدریس سرکارخانم دکتر برزو متخصص اطفال جهت دانشجویان کارشناسی فوریت 93 برگزارگردید.