دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اعیاد شعبانیه مبارک

اعیاد شعبانیه مبارک شعبان که مه سرور هر مرد و زن است تابان ز وجود جلوه ی چهار تن است هم مولد سجاد و اباالفضل و حسین هم مولد پاک حجت بن الحسن است فرا رسیدن ماه خجسته شعبان و اعیاد شعبانیه مبارک باد

استاد عزیز روزت مبارک

استاد عزیز روزت مبارک ممتاز و نمونه شدن برای یکسال استو ماندگار شدن برای یک عمر؛سلام بر استادی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگاراستاد عزیز روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

تبریک به خانم مینا بردبار

تبریک به خانم مینا بردبار دانشجوی ارجمند سرکار خانم مینا بردبار انتخاب شایسته شما را به عنوان دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا تبریک گفته و سلامت و موفقیت روز افزون را برایتان آرزو مندیم

تبریک به جناب آقای دکتر نجفی

تبریک به جناب آقای دکتر نجفی همکار ارجمند جناب آقای دکتر نجفی کلیانی  احتراما انتخاب شایسته شمارا به سمت معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی فسا که افتخاری برای دانشکده پرستاری است تبریک گفته و بهترین آرزوها را توام با موفقیت روز افزون برایتان خواستاریم