دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجوی عزیزروزت مبارک

دانشجوی عزیزروزت مبارک ترم زندگیت بی مشروطی . . .لحظاتت همیشه پاس و معدل شادیت ۲۰ . . .سایه حذف از زندگیتون دور . . .روز دانشجو مبارک . . .

برگزاری کارگاه کنترل عفونت

برگزاری کارگاه کنترل عفونت بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری کارگاه کنترل عفونت برای دانشجویان اتاق عمل ورودی 93 و 94  در روز چهارشنبه 26/8/95 با تدریس سرکارخانم جرجانی سوپروایزور کنترل عفونت بیمارستان ولی عصر(عج) و سرکارخانم مهندس علیپور کارشناس بهداشت محیط ...

برگزاری کارگاه هموویژلانس

برگزاری کارگاه هموویژلانس بنابرگزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری کارگاه هموویژلانس با تدریس سرکارخانم بردبار در روز چهارشنبه 19/8/95در سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر جهت دانشجویان کارورز پرستاری برگزار گردید.