دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برگزاری کارگاه نحوه مطالعه توسط انجمن علمی تکنولوژیستهای جراحی

برگزاری کارگاه نحوه مطالعه توسط انجمن علمی تکنولوژیستهای جراحی انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی جراحی: در تاریخ 3تیر ماه 96 با دعوت از سرکار خانم اکده کارشناس ارشد تکنولوژی جراحی ، کارگاه نحوه مطالعه دروس و همچنین نحوه مطالعه برای قبولی ارشد و راهنمایی درخصوص دروس مهم و معرفی کتابهای ارشد اتاق عمل برگزارشد دبیرانجمن ...

بازدید از کارخانه آرد فسا

بازدید از کارخانه آرد فسا دانشجویان پرستاری ورودی 94 در تاریخ دوشنبه 24 اردیبهشت در کارآموزی سلامت فرد خانواده، محیط ، جامعه از کارخانه آرد فسا بازدید کردند.

کارگاه آشنایی با ونتیلاتور و اکسیژن درمانی

 کارگاه آشنایی با ونتیلاتور و اکسیژن درمانی بنابرگزارش کارشناس بالینی دانشکده سمیه بشیری کارگاه آشنایی با ونتیلاتور و اکسیژن درمانی توسط سرکارخانم آسوده کارشناس ارشد ویژه در تاریخ9/2/96 در سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر برگزار گردید که پیرامون نحوه صحیح تنظیم دستگاه ونتیلاتور,شناسایی بیماران نیازمند ...