دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برگزاری سومین جشنواره پژوهشی حکیم شرق در دانشگاه و تقدیر از پژوهشگران برتر

برگزاری سومین جشنواره پژوهشی حکیم شرق در دانشگاه و تقدیر از پژوهشگران برتر به گزارش وب دا ؛ بمناسبت هفته پژوهش ، سومین جشنواره پژوهشی حکیم شرق با حضور اساتید و پژوهشگران در سالن روز بهان دانشگاه برگزار گردید.  در این  مراسم دکترعلیرضا عسکری رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن تاکید  به امر پژوهش ، بیان داشت :  با برنامه ها و زیرساخت ...

کارگاه CPRاطفال و نوزادان

کارگاه CPRاطفال و نوزادان بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری کارگاه CPR مقدماتی اطفال و نوزادان در روز دوشنبه مورخ 22/9/95 در سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر (عج)با تدریس سرکارخانم دکتر برزو متخصص اطفال جهت دانشجویان کارشناسی فوریت 93 برگزارگردید.

کارگاه عملی زایمان

کارگاه عملی زایمان بنابرگزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری روز سه شنبه مورخ 16/9/95 کارگاه عملی زایمان طبیعی با تدریس سرکارخانم مرادی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری جهت دانشجویان کارشناسی فوریت 93 در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید که طی آن درمورد مراحل ...