دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

استاد عزیز روزت مبارک

استاد عزیز روزت مبارک ممتاز و نمونه شدن برای یکسال استو ماندگار شدن برای یک عمر؛سلام بر استادی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگاراستاد عزیز روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

تبریک به خانم مینا بردبار

تبریک به خانم مینا بردبار دانشجوی ارجمند سرکار خانم مینا بردبار انتخاب شایسته شما را به عنوان دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا تبریک گفته و سلامت و موفقیت روز افزون را برایتان آرزو مندیم

تبریک به جناب آقای دکتر نجفی

تبریک به جناب آقای دکتر نجفی همکار ارجمند جناب آقای دکتر نجفی کلیانی  احتراما انتخاب شایسته شمارا به سمت معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی فسا که افتخاری برای دانشکده پرستاری است تبریک گفته و بهترین آرزوها را توام با موفقیت روز افزون برایتان خواستاریم 

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی کارگاه مهارت های زندگی توسط خانم بهرامی کارشناس اداره مشاوره و همکاری بخش سلامت روان دانشگاه در تاریخ 21/1/96 برای دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی 94 در سالن نحوی از ساعت 8 الی 12 برگزار گردید و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت