دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برنامه نظارت بالینی توسط مسئولین دانشکده پرستاری

برنامه نظارت بالینی توسط مسئولین دانشکده  پرستاری    برنامه نظارت بالینی توسط مسئولین دانشکده پرستاری شروع 25/6/96       اتمام22/9/96 دوشنبه 12-10 مهر 17/7/96 یکشنبه  12-10 آبان 14/8/96 سه شنبه  12-10 آذر 14/9/96  دو برنامه نظارتی سرزده     ...

تبریک به جناب آقای دکتر علی خانی جیهونی

تبریک به جناب آقای دکتر علی خانی جیهونی همکار گرامی  جناب آقای دکتر علی خانی جیهونی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جنابعالی به عنوان معاون آموزشی دانشکده پرستاری انتصاب جنابعالی را به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم .

تبریک به جناب آقای دکتر حسن جمشیدی

تبریک به جناب آقای دکتر حسن جمشیدی همکار گرامی       جناب آقای دکتر حسن جمشیدی انتصاب جنابعالی به سمت مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا را صمیمانه .تبریک و تهنیت می گوییم ان شالله موفق و موید باشید