دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 روز 18فروردین(7 آوریل) به عنوان روز جهانی بهداشت در کشور های مختلف جهان در نظر گرفته می شود و همه ساله چنین روزی به عنوان روز جهانی بهداشت در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود.

سازمان جهانی بهداشت، شعار خود را در سال 2015  "بهبود ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا بشقاب"  همیشه و همه جا قرار داده است. به همین منظور و براساس دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هفته سلامت 94 از اول لغایت هفتم اردیبهشت با شعار «ایمنی غذا؛ از مزرعه تا سفره» نامگذاری شده است. 

 مواد غذایی ناسالم باعث مرگ 2 میلیون نفر درسال می شوند که بیشتر آنان را کودکان تشکیل می دهند.

مواد غذایی که حاوی باکتری های مضر، ویروس ها، انگل ها و یا مواد شیمیایی هستند؛ مسئول بروز بیش از 200 نوع بیماری از اسهال تا سرطان  می باشند. ایمنی غذایی یک مسؤلیت مشترک در میان کشاورزان، تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان است.

سازمان بهداشت جهانی در این راستا 5 نکته کلیدی، برای راهنمایی تأمین کنندگان و مصرف کنندگان  غذای سالم و ایمن تعریف نموده است: 
نکته اول : تمیز نگه داشتن؛ 
نکته دوم : جدا نگه داشتن مواد غذایی خام از مواد غذایی پخته؛
نکته سوم : پختن کامل مواد غذایی؛ 
نکته چهارم : پختن غذا با درجه حرارت مناسب؛
نکته پنجم : استفاده از آب و مواد غذایی سالم؛
روز جهانی بهداشت (2015) فرصتی است تا به مسؤلین دولتی، کشاورزان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، متخصصان بهداشت و سلامت و همچنین مصرف کنندگان، در مورد اهمیت ایمنی مواد غذایی و هر چیزی که در احساس امنیت و اعتماد به غذای داخل بشقاب نقش دارد، هشدار داده شود .