دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 دانشجویان گرامی رشته فوریتهای پزشکی :

آقایان محترم : محمد علی نصیری اصل- سعید قربانی- سروش تولایی- جواد بخشی زاده- مرتضی فلاحتی- احمدرضا رضائیان - جواد شفقی -جمال محمد پور - مجتبی میرزاده     

بدینوسیله دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا از زحمات شما در زمینه ارتقای سطح آگاهی عمومی مدارس و دانشگاههای شهرستان فسا قدردارنی و تشکر می نماید.

به امید موفقیت روزافزونتان