دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

" بسمه تعالی "

 

کارگاه مهارتهای برقراری ارتباط در تاریخ 93.9.5 در سالن نحوی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید .  این کارگاه با هدف کلی ارتقاء مهارتهای ارتباطی دانشجویان پرستاری ترم جدید و با توجه به تغییر در برنامه درسی دانشجویان برگزار گردید.  سرکار خانم دکتر ثابت و سرکار خانم زارعی مدرسین اصلی این کارگاه بودند . این کارگاه به مدت 5 ساعت برگزار گردید و مطالبی از قبیل : اصول ارتباط، ارتباط کلامی ، ارتباط غیر کلامی، مهارت گوش دادن، مهارت پرسیدن سوال و برخورد اولیه با بیمار ارائه گردید.

همچنین نحوه برقراری ارتباط با کودکان با سنین مختلف و راه کارهای کاهش ترس و اضطراب کودکان بستری در بیمارستان نیز توسط سرکار خانم جعفرزاده ارائه گردید.

در این کارگاه سعی شد که از روشهای مختلف تدریس از جمعه سخنرانی، بارش افکار، ایفای نقش، نمایش فیلم و کار گروهی و عملی استفاده گردد. از نکات قابل توجه این کارگاه می توان به حضور اساتید با تجربه و صحبت درباره تجربیات خود درباره اهمیت برقراری ارتباط صحیح با بیماران اشاره کرد. این کارگاه برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید که بررسی نمرات پیش آزمون و پس آزمون دانشجویان نشان از ارتقاء دانش دانشجویان درباره مهارتهای ارتباطی بود. به امید اینکه نتایج این کارگاه در سالهای آینده و در دوران کارآموزی ها مشهود باشد.