دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

هر کس نفسی را زنده کند گویی همه انسانها را زنده کرده است.
«وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَاالنَّاسَ جَمِیعًا »

(آیه 32 المائده)


پنجم شهریور ماه
، زاد روز حکیم فرزانهR04; زکریای رازی است، که به حق و شایسته این روز فرخنده به نامR04; داروساز در عرصه سلامت نامگذاری شده است. ضمن گرامیداشت و تبریک این ایام به حضور شما همکاران سختR04;کوش و سفیدجامگان زندگیR04;بخش که هر گاه دست تقدیر الهی از آستین شما بیرون میR04;آید و سلامتی و عافیت را مجدداً به انسانR04;ها باز میR04;گرداند عرشیان بر شما درود میR04;فرستند و آنگاه که دردمندی سلامت خود را باز میR04;یابد و دستانش به نشان شکر به آسمان بلند میR04;شود، ملائک شما را میR04;ستایند.
 
لذا دانشكده پرستاري فسا از تلاشهای صادقانه ، عالمانه و عاملانه ی جامعه خدوم داروساز جهت صحت ، سلامت و شفای بیماران که با دانش و تخصص و هنر همراه و به زیور تقوا ، حس تعهد و مسئولیت و نوع دوستی آراسته است، کمال تقدیر و تشکر را دارد.