دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جناب آقای عسکری

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت .مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده وبرای ايشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانيم .