دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

واکنش نظام پرستاری به یک خبر کذب

رسانه ها واژه «پرستار» را برای هر فردی استفاده نکنند.

مدیر روابط عمومی نظام پرستاری در واکنش به انتشار خبری مبنی بر قتل یک سالمند توسط دو پرستار در خانه سالمندان گفت: این دو فرد به هیچ عنوان پرستار نبوده و نباید با نسبت دادن حرفه مقدس پرستاری به قاتلان و بزهکاران، عنوان پرستاری را در افکار عمومی مخدوش کرد .

سعید لک در گفت و گو با خبرنگار نظام پرستاری با اشاره به انتشار خبری تحت عنوان «دو پرستار خانه سالمندان، بیمار پیر را آنقدر زدند تا برای همیشه ساکت شد» در تاریخ 21 تیر در برخی خبرگزاری ها، سایت ها و مطبوعات گفت: سازمان نظام پرستاری در پی انتشار این خبر گروهی را جهت تحقیق و بررسی این موضوع مأمور کرد که نتیجه این گروه تحقیقاتی حکایت از آن دارد که این دو فرد به هیچ عنوان پرستار نبوده و دارای مدرک دیپلم تجربی بوده و با عنوان مراقب در خانه سالمندان فعالیت می کرده اند.

وی افزود: به نظر می رسد متأسفانه خبرنگاران رسانه های منتشر کننده این خبر بر اساس شنیده های غیر موثق اقدام به تهیه خبر کرده اند که مصداق آن اطلاق عنوان پرستار برای افرادی است که وظیفه مراقبت از آن سالمندان را بر عهده داشته اند.

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: اگر چنانچه خبرنگار محترم آگاهی نسبتاً کمی نسبت به شرح وظیفه و عنوان پرستار می داشت، هرگز مانند فردی عامی که هیچ اطلاعی از تفاوت پرستار و مراقبین سالمندان ندارد، عنوان پرستار را برای این دو فرد بکار نمی برد.

وی گفت: در تعریف دقیق حرفه پرستاری، پرستار به فردی گفته می شود که دارای حداقل مدرک دانشگاهی کارشناسی پرستاری بوده و در مراکز درمانی و یا مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی فعالیت درمانی دارد و با این تعریف، تفاوت بسیاری است بین پرستار با فرد نگهداری کننده از کودک یا سالمند که سابقه فعالیت درمانی ندارد.

لک خاطر نشان کرد: لذا به دلیل پرهیز از هرگونه شبهه، سازمان نظام پرستاری از تمام خبرگزاریها، سایت ها و مطبوعاتی که در انتشار این خبر از عنوان پرستار به جای مراقب استفاده کرده اند، تقاضا دارد که هر چه سریعتر اقدام مقتضی برای تنویر افکار عمومی را انجام داده و عنوان پرستاری را با نسبت دادن این حرفه مقدس با قاتلان و بزهکاران مخدوش نکنند.