دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

موافقت وزیر بهداشت با واگذاری مسئولیت صدور پروانه حرفه ای به نظام پرستاری

و زیر بهداشت در نشست اعضای شورای عالی نظام پرستاری پس از استماع نظرات اعضای این     شورا و مشکلات مطروحه در حوزه پرستاری گفت: قبول داریم که این حوزه با مشکلات زیادی روبه روست .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری به نقل از وبدا، حسن قاضی زاده هاشمی در نشستی با حضور اعضای شورای عالی نظام پرستاری افزود: در بسیاری از بیمارستانها پرستارانی هستند که چندین ماه کارانه های خود را دریافت نکرده اند اما همچنان پر تلاش به کار خود ادامه می دهند.

هاشمی به کمبود نیروی پرستاری در کشور اشاره کرد و گفت: از نظر نسبت پرستار به تخت از بسیاری از کشورها، فاصله داریم.

وی گفت: برای رفع این مشکل در جلسات متعدد با معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و هیات دولت همواره پیگیر رفع این مشکل بوده و هستم ولی در حال حاضر دولت نیز با کمبود اعتبارات در خزانه، مشکل شرایط بین المللی خاص از جمله کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، مشکل کمبود اعتبارت برای پرداخت یارانه ها و دیگر مشکلات روبه روست که امیدواریم این مشکلات به زودی مرتفع شود.

هاشمی همچنین در مورد اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات که مورد درخواست اعضای شورای عالی نظام پرستاری بود گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی از اینکه چه میزان اعتبار برای اجرای این قانون نیاز است، نداریم و بهتر است این قانون ابتدا در چند بیمارستان و چند استان به صورت پایلوت اجرا و سپس در صورت محرز شدن موفقیت اجرای آن ، در سایر استانها اجرا شود.

وزیر بهداشت همچنین موافقت خود را در مورد صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران اعلام کرد و گفت: همان گونه که مجوز صدور پروانه صلاحیت حرفه ای به سازمان نظام پزشکی واگذار شده است با واگذاری این مسئولیت به سازمان نظام پرستاری نیز موافق هستیم.

وزیر بهداشت همچنین در خصوص سازماندهی آموزش های ضمن خدمت پرستاران نیز آمادگی دانشگاههای علوم پزشکی برای ارائه آموزش های لازم به پرستاران را اعلام کرد.

هاشمی همچنین به نقش موثر پرستاران در کمک به حوزه نظارتی ستاد وزارت بهداشت اشاره کرد وگفت: در این خصوص پرستاران می توانند در نظارت بر طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانها ما را یاری دهند.

وی یادآور شد: نظارت در خصوص مقیمی پزشکان در طرح تحول نظام سلامت از هفته گذشته در اراک و سپس تبریز آغاز شده و تیم های درمانی قرار است به طور نامحسوس از بیمارستانهای کشور بازدید کنند و قطعا پرستاران در این زمینه می توانند به تیم های نظارت کمک مضاعفی کنند