دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

رئیس شورای عالی نظام پرستاری:

دانشجویان سال آخر پرستاری مهارت لازم برای ارائه خدمات مراقبتی را دارند

 

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با تأکید بر وجود مهارت علمی و عملی لازم در دانشجویان سال آخر پرستاری گفت: حضور دانشجویان پرستاری در بالین پیش از این نیز وجود داشته با این تفاوت که با تعیین دستمزدی مناسب به واسطه طرح بکارگیری دانشجویان در بالین، انگیزه خدمت در آنها مضاعف می شود .

سید یعقوب جعفری در گفت و گو با خبرنگار نظام پرستاری، طرح جذب دانشجویان پرستاری در بالین را فرایندی کارشناسی شده خواند و گفت: این دانشجویان در حقیقت به عنوان نیروهای کمک دهنده به پرستاران هستند و قرار نیست دقیقاً همانند یک پرستار شاغل در سیستم روی آنها حساب باز شود و ارائه کامل خدمات مراقبتی و پرستاری به طور کامل و مستقل به آنها سپرده شود.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود شدید نیروی پرستاری، بر اساس این طرح در نظر است تا تعدادی از دانشجویان سال آخر پرستاری به سیستم تزریق شوند تا یکسری کارهای اولیه و راحت تر را با مسئولیت سرپرستار ارائه دهند وگرنه در هر حال این نیروها دانشجو بوده و نمی توانند مستقل عمل کنند.

 

رئیس شورای عالی نظام پرستاری، ارائه خدمات توسط دانشجویان را پیش از این نیز مسبوق به سابقه خواند و گفت: این طور نبوده که سابقاً دانشجویان در مراکز درمانی به هیچ عنوان فعالیت نداشته باشند بلکه حضور دانشجویان در بیمارستان همواره وجود داشته با این تفاوت که پیش از اجرای این طرح، دانشجویان فعال در سیستم مبلغ بسیار ناچیزی بابت ارائه خدمات، دریافت می کردند اما به واسطه این طرح دریافتی متناسبت تری برای آنها در نظر گرفته شده است که این می تواند موجب افزایش انگیزه خدمت رسانی در آنها شود.

جعفری خاطر نشان کرد: البته بر اساس این طرح بیشتر، دانشجویان ترم 6 به بعد بکارگیری می شوند که در مرحله کار در عرصه هستند و تا حد زیادی مهارت کافی و لازم برای کمک به ارائه خدمات مراقبتی به بیماران را دارا هستند.