دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

عضو شورای عالی نظام پرستاری مطرح کرد

پیشنهاد افزایش سقف کاری پرستاران جایگزین مرخصی زایمان

عضو شورای عالی نظام پرستاری با ارائه پیشنهاد افزایش سقف کاری پرستاران جایگزین مرخصی زایمان گفت: بسیاری از این نیروها امکان خدمات دهی بیش از 100 ساعت کار را دارند .

علی اکبر جراحی در گفت و گو با خبرنگار نظام پرستاری طرح جایگزینی مرخصی زایمان را در جبران کمبود پرستار بسیار موثر و کارآمد خواند و گفت: این طرح در اجرا موفق بوده و توانسته نسبتاً پاسخگویی نیاز مراکز درمانی در این رابطه باشد.

وی افزود: البته یکی از مشکلات در این راستا، کم بودن ساعت کار تعیین شده برای نیروهای جایگزین شده است زیرا با توجه به اینکه تنها 100 ساعت برای این نیروها پیش بینی شده است، تعدادی از آنها تمایل به انصراف دارند هر چند به نظر می رسد با پرداخت هایی که از این ماه صورت می گیرد، احتمالاً این مسئله بهتر شود و موجب ایجاد انگیزه در آنها شود.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری یزد، وضعیت اجرای طرح جایگزینی مرخصی زایمان را در استان یزد خوب ارزیابی کرد و گفت: تنها در برخی شهرستانها که دور از مرکز استان هستند در این زمینه یک مقدار مشکلاتی وجود دارد.
وی افزود: به نظر می رسد با توجه به مبلغ و دستمزد خوبی که برای نیروهای بکار گرفته شده در این طرح، لحاظ شده است، اگر بتوانیم میزان ساعت کاری آنها را نیز افزایش دهیم بخشی از مشکلات پیش آمده در این موضوع نیز مرتفع شود.

جراحی افزود: به عنوان مثال یک مشکلی که داریم این است که ما در حال حاضر تعداد زیادی افراد داریم و برای یک بیمارستان با توجه به سقف کاری 100 ساعته باید 20 نفر را معرفی کنیم در حالیکه در بسیاری موارد این افراد می توانند به راحتی 150 تا 200 ساعت کار را هم پوشش دهند لذا پیشنهاد بنده این است که میزان ساعت کاری افراد را اضافه کنیم تا تعداد افراد کم شوند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به استقبال خوب دانشجویان پرستاری برای مشارکت در طرح بکارگیری دانشجویان پرستاری ترم بالا در بالین، خاطر نشان کرد: خوشبختانه سیاست ها و تدابیر اندیشیده شده برای جبران کمبود پرستار در کشور بسیار امیدوار کننده است و پیش بینی می شود بتواند در تأمین نیروی انسانی حوزه پرستاری بسیار کارآمد باشد