دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

وزیر بهداشت :

جامعه پرستاری هیچ تفاوتی با جامعه پزشکی ندارد

وزیر بهداشت  در اولین اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: جامعه پرستاری هیچ تفاوتی با جامعه پزشکی ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در نخستین اجلاس معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: امسال سال سختی برای ماست ولی شیرینی اقداماتمان به بلوغ کامل برسد، شهد آن ماندگار خواهد بود و در ذهن و ذائقه همه ایرانیان پایدار می ماند.

وی با اشاره به عناوین مطرح شده در این اجلاس دو روزه، تأکید کرد: ضروری است کارگروهی جهت بررسی مشکلات کمبود پرستار و جذب نیروی انسانی تشکیل شود. در مورد نظام پرداخت نیز باید تصمیمات اساسی گرفته شود و در این زمینه با دانشگاه ها همکاری صورت گیرد.

وی با تأکید بر این که در مورد کمبود نیروی انسانی باید نظراتمان را یکپارچه کنیم تا ببینیم چقدر نیرو نیاز داریم، خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از بیمارستان های با ضریب اشغال زیر 50 درصد تعداد نیروها استاندارد نیست.

دکتر هاشمی با اشاره بر نقش مدیریت و نظارت بر روند اقدامات در حوزه بهداشت و درمان، توضیح داد: مردم همگی شاکر و قدرشناس هستند و به ما دلگرمی می دهند ولی باید بدانیم که بستر بهداشت و درمان نیاز به مدیرانی با تجربه و صبور برای بهبود شرایط موجود دارد.

وی با اشاره به نیاز اقدامات کارشناسی در مورد اورژانس و تجهیزات پزشکی، گفت: اعتباربخشی ها باید حتماً مورد تأیید بخش خصوصی هم باشد. البته نمی گوییم که باید حاکمیت را به بخش خصوصی بدهیم ولی نباید این بخش را مقابل خودمان ببینیم چون خیلی از مدیران بخش خصوصی سبقه خوبی دارند و همراه ما هستند.

دکتر هاشمی با بیان این که جامعه پرستاری هیچ تفاوتی با جامعه پزشکی ندارد، گفت: نباید این تصور در جامعه پرستاری ایجاد شود که وزارت بهداشت پزشک محور است. ضمن این که لازم است در ارتباط با پرستاران و مابقی گروه های پزشکی چند کانال ارتباطی از طریق معاونان درمان دانشگاه ها ایجاد شود.

وزیر بهداشت همچنین افزود: در مورد خدمان گران قیمت نیز باید استانداردهای درمان با نظرسنجی و مشارکت دانشگاه ها مشخص شود.

دکتر هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: کار بزرگی در حال انجام است و تصور می کنیم تمام اقداماتمان رضایت مردم را به همراه دارد. شاد کردن دل مردم مهمترین وظیفه ماست و این شادی دل مردم، رضایت خدا را به همراه دارد.