دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

روز سه شنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه جشن بزرگداشت روز استاد در محوطه دانشگاه برگزار گردید که در این مراسم جنای آقای بیژنی به عنوان استاد نمونه دانشکده انتخاب گردیدند.

 

در این جا از طرف کلیه اعضا هیئت علمی دانشکده پرستاری انتخاب ایشان به عنوان استاد نمونه را تبریک عرض می نمایم.